Inspirerende gesprekken, “bij Ingenieurs aan de werktafel”

KIVI geeft jonge (aankomende) leden de kans om “aan de werktafel” van CEO’s, topambtenaren, top-wetenschappers en politici met hen te praten over actuele maatschappelijke ontwikkelingen en de betrokkenheid van hun organisatie daarin. Deze dialoog geeft inzicht hoe ingenieurs met hun technische blik kijken naar algemene situaties.

Wetenschappelijk onderzoek in Coronatijd

Prof. Dr. Ir Tim van der Hagen

Tim van der Hagen (1959) studeerde Technische Natuurkunde aan de TU Eindhoven. Hij promoveerde in 1989 aan de TU Delft en bleef er na zijn promotie verbonden aan het Reactor Instituut Delft waar stralinggerelateerd onderzoek wordt gedaan naar energie, materialen en gezondheid. Tussen 2005 en 2012 was hij er directeur. In 1999 werd hij benoemd tot hoogleraar Reactorfysica. Van september 2010 tot zijn benoeming als CvB–voorzitter in mei 2016, was hij decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft. Sinds 1 januari 2018 is hij tevens rector magnificus van de TU Delft. In 2020 werd hij herbenoemd, opnieuw voor een periode van vier jaar. Tim zit in het hoofdbestuur van KIVI.

Tim van der Hagen doet alle bijeenkomsten vandaag de dag via video conferencing. Toon Buddingh’ faciliteert deze meeting en gaat samen met 15 jonge ingenieurs naar de keuzes die hij gemaakt heeft en inzichten waar hij door gevormd is. Deelnemers worden sterk betrokken bij deze interactieve sessie.

 • De vraag van Joop Rodenburg aan Tim van der Hagen

 • Een blik in de agenda voor vandaag, uitlopend in de ‘grote lopende zaken van dat moment’

 • Een reflectie van de belangrijkste maatschappelijke gebeurtenissen en zijn/haar werkzaamheden daarbij.

 • De vraag aan de spreker na hem/haar en de reden waarom diegene gekozen is.

  Tijdstip
  Dinsdag 29 september 14:30 uur tot 15:30 uur. .

  Locatie
  Thuis via windows TEAMS

  Aantal deelnemers
  Ook deze online bijeenkomst is gelimiteerd tot maximaal 15 deelnemers, waarvan minimaal 10 KIVI-leden plus de spreker en de facilitator. Wanneer deze verhouding niet klopt kan het zijn dat je wordt uitgeloot. Uiteraard zal je dit tijdig, via email, te horen krijgen.

  Aanmelding
  Omdat de hoeveelheid deelnemers per sessie beperkt is, gaan deelnemers die nog niet eerder bij een sessie geweest zijn voor. Als er dan nog steeds te veel deelnemers zijn, wordt er geloot onder de overige inschrijvers.