Creativiteit en vernieuwing is altijd belangrijk voor Tim van der Hagen geweest. Energietransitie loopt als een rode draad door zijn loopbaan. Hij is gestart in de hoek van de kernenergie, wat technisch eigenlijk nooit weggeweest is en nu maatschappelijk weer heel actueel is. ‘De discussie over kernenergie is een politieke en emotionele discussie, geen ingenieursdiscussie. Wij moeten meer ruimte geven aan jonge mensen. Ik hoop dat wij een stap opzij kunnen zetten’ vertelt Tim van der Hagen een zeer scherpe en zinnige discussie met (jonge) KIVI-leden. ‘Jonge mensen met een frisse blik zijn meer dan ooit nodig om de discussie over zero-emission energievoorziening aan te houden’.

‘Het coronatijdperk brengt meer aandacht voor zowel het gezin als duurzaamheid. We zien dat studenten het laatste half jaar meer studiepunten hebben verzameld in vergelijking met voorgaande jaren. We zien ook dat jongeren veel behoefte hebben aan sociaal contact. Vanuit de TU zorgen we vooral dat 1e jaars plek krijgen op de campus. Na corona zal de samenleving en dus ook de TU anders zijn ingericht. Duurzamer en meer gericht op sociaal contact in kleine kring.’

Bijgaand de foto die tijdens het gesprek in gemaakt.