Een algemeen lid van het hoofdbestuur is onderdeel van het hoofdbestuur van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, KIVI. Gezamenlijk is het hoofdbestuur verantwoordelijk voor de gang van zaken in de vereniging en het beleid van KIVI. Het hoofdbestuur zorgt dat de in de ledenraadsvergadering vastgestelde koers wordt uitgevoerd.

Een algemeen bestuurslid is breed inzetbaar op verschillende terreinen. De vier algemene hoofdbestuursleden verdelen de verschillende taken. Taken zoals marketing, internationale relaties (o.a. ENGINEERS EUROPE), de commissie onderscheidingen en digitalisering kunnen worden belegd bij een algemeen lid - voor zover zij niet gekoppeld zijn aan andere portefeuilles.    

Een van de algemene bestuursleden is belast met Chartered Engineering en de bijbehorende internationale relaties en is zelf een Chartered of Incorporated Engineer bij KIVI.  

Tevens is een algemeen bestuurslid voorzitter van de Raad Wetenschap, Techniek en Maatschappij (RWTM).  De tijdsbesteding die met de onbezoldigde functie van algemeen hoofdbestuurslid is gemoeid varieert, maar bedraagt circa 8-10 uur per week.

Context

KIVI is het kennisnetwerk dat zich inzet voor ondersteuning, zichtbaarheid en kwaliteit van ingenieurs. Als vereniging zoeken we verbinding met onderzoek, onderwijs, samenleving en uiteraard ook onderling met elkaar. Het KIVI helpt de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te waarborgen en te verbeteren. Technologie en het werk van ingenieurs zijn van cruciaal belang voor het aanpakken en oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. KIVI maakt zich daar sterk voor door ingenieurs te ondersteunen, techniek-onderwijs te bevorderen en in de samenleving de stem van de technologische oplossingen te blijven vertolken. KIVI wil de komende jaren groeien en verjongen. Vanuit de vereniging zullen wij de ingenieurs nog beter ondersteunen in hun beroepsuitoefening en erkenning van de waarde van hun werk.

Traditioneel opereert KIVI met name binnen de Nederlandse context. Echter, tegen de achtergrond van een globalisering van techniek en maatschappij richt KIVI zich in toenemende mate op activiteiten met een internationaal karakter.

Het hoofdbestuur, dat momenteel inclusief deze vacature acht leden telt, functioneert als een collegiaal bestuur. De functies zijn uitdagend door de vele facetten die ze te bieden hebben. Over zwaarwegende onderwerpen worden voorstellen voorgelegd aan de ledenraad. Het hoofdbestuur wordt ondersteund door het bureau (22 fte) dat onder meer ondersteunende en promotionele taken uitvoert voor de vereniging.

Vacature

Informatie over de functie staat in dit profiel. Neem voor vragen over deze vacature contact op met de directeur KIVI, Miguel Delcour (miguel.delcour@kivi.nl) of kijk op www.kivi.nl/meer/over-kivi.

Motivatiebrief en cv worden uiterlijk 13 november 2023 verwacht via selectie@kivi.nl onder vermelding van ‘vacature algemeen lid hoofdbestuur’.