KIVI, het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, is op zoek naar een nieuwe secretaris voor haar hoofdbestuur. Het hoofdbestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de gang van zaken in de vereniging en het beleid van KIVI. Het hoofdbestuur zorgt ervoor dat de in de ledenraadsvergadering vastgestelde koers wordt uitgevoerd.

Specifiek houdt de secretaris zich samen met de president bezig met de organisatie van bestuurs- en ledenraadsvergaderingen. De secretaris ondersteunt de voorzitter bij vergaderingen en is vaak het aanspreekpunt binnen de vereniging. Ook zorgt de secretaris voor verslaglegging. Eveneens bewaakt de secretaris de statuten en reglementen en zorgt voor goede governance.

De secretaris treedt op als schakel tussen verschillende interne en externe belanghebbenden en speelt een belangrijke rol bij het formuleren van de visie en het beleid. De tijdsbesteding die met de onbezoldigde functie van secretaris is gemoeid varieert, maar bedraagt circa 8-10 uur per week.

Context

KIVI is het kennisnetwerk dat zich inzet voor ondersteuning, zichtbaarheid en kwaliteit van ingenieurs. Als vereniging zoeken we verbinding met onderzoek, onderwijs, samenleving en uiteraard ook onderling met elkaar. KIVI helpt de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te waarborgen en te verbeteren. Technologie en het werk van ingenieurs zijn van cruciaal belang voor het aanpakken en oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. KIVI maakt zich daar sterk voor door ingenieurs te ondersteunen, techniek-onderwijs te bevorderen en in de samenleving de stem van de technologische oplossingen te blijven vertolken. KIVI wil de komende jaren groeien en verjongen. Vanuit de vereniging zullen wij de ingenieurs nog beter ondersteunen in hun beroepsuitoefening en erkenning van de waarde van hun werk.

Traditioneel opereert KIVI met name binnen de Nederlandse context. Echter, tegen de achtergrond van een globalisering van techniek en maatschappij richt KIVI zich in toenemende mate op activiteiten met een internationaal karakter.

Het hoofdbestuur, dat momenteel inclusief deze vacature negen leden telt, functioneert als een collegiaal bestuur. De functies zijn uitdagend door de vele facetten die ze te bieden hebben. Over zwaarwegende onderwerpen worden voorstellen voorgelegd aan de ledenraad. Het hoofdbestuur wordt ondersteund door het bureau (21 fte) dat onder meer ondersteunende en promotionele taken uitvoert voor de vereniging.

Vacature

Informatie over de functie staat in dit profiel. Neem voor vragen over deze vacature contact op met Pascal van der Molen, directeur a.i. van KIVI, per mail via pascal.vandermolen@kivi.nl.

Graag ontvangen wij jouw motivatiebrief en cv uiterlijk op 9 juni 2024 via selectie@kivi.nl onder vermelding van ‘vacature secretaris’.