Op 24 februari 2022 trokken Russische troepen de republiek Oekraïne binnen. On 24 Februari 2022 the Russian army invaded the republic of Ukraine.

 

As association of engineers we are deeply shocked by the Russian attack on the Ukrainian Republic. Our fellow engineers should be able to do their important work and live in peace and freedom.

Within the European Federation of professional engineers FEANI we have been working together with the Union of Scientific and Engineering Associations of Ukraine for many years. We are both members of the "Central Group" in FEANI and cooperate also at European level to mutually recognise engineering education.

Our thoughts and empathy are with our associates in Ukraine during these difficult times. Their safety and well being are also our concern. We are committed to provide as much support as possible to those impacted. 

Als vereniging van ingenieurs zijn wij ernstig geschokt door de Russische aanval op de Oekraïense Republiek. Onze collega-ingenieurs moeten in vrede en vrijheid kunnen leven en hun belangrijke werk kunnen doen.

Binnen de Europese overkoepelende organisatie van nationale ingenieursverenigingen FEANI werken wij al jaren nauw samen met de Oekraïense ingenieursorganisatie. Wij zijn beide lid van de "Central Group" van FEANI, maar ook op Europees niveau bij de wederzijdse erkenning van ingenieursopleidingen werken we samen. 

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar onze collega’s in Oekraïne in deze moeilijke tijden. Hun veiligheid en welzijn zijn ook onze zorg. We zijn vastbesloten om zoveel mogelijk steun te bieden aan hen die getroffen zijn.