De uitbreiding van Collectieve Contracten en het Chartered Engineering programma zijn speerpunten van de KIVI-strategie 2020. Het hoofdbestuur zoekt een ervaren bestuurder en enthousiast persoon die ons bij deze portefeuilles wil komen versterken. Het betreft een vrijwilligersfunctie voor drie jaar met eenmaal een mogelijkheid tot verlenging.

Download hier een PDF

Collectieve lidmaatschappen
Leden zijn de basis van KIVI als vereniging. Naast grote aantallen individuele leden kennen wij collectieve lidmaatschappen voor organisaties waar grote aantallen ingenieurs werkzaam zijn. Het beleid van KIVI is om het aantal grote collectieve lidmaatschappen sterk uit te bouwen.

Chartered Engineering
Het Chartered Engineering programma valt binnen het concept van “een leven lang leren” voor ingenieurs in Nederland. Deelnemers krijgen als zij aan de vereisten voldoen het recht op de internationaal erkende titel Chartered Engineer of Incorporated Engineer.
KIVI voert dit internationaal uit in samenwerking met Europese en mondiale organisaties voor beroepskwalificaties. Nationaal werken wij samen met de technische universiteiten en hogescholen en met diverse (grote) bedrijven.

Wat wordt van u verwacht
Het bestuurslid geeft richting aan het Chartered Engineer programma en werkt mee waar een rol op topniveau van belang is. Het gezochte hoofdbestuurslid is tevens vice-voorzitter van de KIVI Raad Opleidingen. Daarnaast geeft het gezochte hoofdbestuurslid richting aan de werving en beheer van collectieve lidmaatschappen.  
Het hoofdbestuur wordt ondersteund door het KIVI-bureau en ook de 50 afdelingsbesturen vervullen een belangrijke rol in de vereniging.
Er wordt verwacht dat de gemiddeld benodigde tijdsbesteding voor het hoofdbestuurslid in de orde van 6 tot 8 uur per week bedraagt. Besprekingen zijn ook vaak in de avonduren.

Uw profiel
Vereist is dat u lid bent van KIVI, of dat wordt. Qua achtergrond wordt verwacht dat u op hoog niveau functioneert of heeft gefunctioneerd in het bedrijfsleven, overheid of onderwijs. Kennis van de aan hoger- en wetenschappelijk onderwijs gerelateerde structuren in Nederland en hun samenhang is van belang.
Daarnaast is kennis van opleidingsbehoefte bij bedrijven erg relevant evenals een sterk netwerk.

Procedure
Als u belangstelling heeft voor deze uitdagende en veelomvattende functie wordt u verzocht
uiterlijk 15 november 2020 uw kandidatuur kenbaar te maken.
Zend daarvoor uw CV en een motivatie aan de het hoofdbestuur via E: hoofdbestuur@kivi.nl
De gekozen kandidaat wordt voorgedragen aan de ledenraad van de vereniging die de het bestuurslid formeel verkiest.

Inlichtingen
Meer informatie over de functie en de procedure kan worden ingewonnen bij
Hoofdbestuurslid CE: Jan Wind E: jan.wind@kivi.nl  T: 06-23502003 of
KIVI president: Joanne Meyboom E: joanne.meyboom@kivi.nl  T :06-82086505

 

Foto: KIVI beeldbank

web stats