Afdeling Kring Arnhem Senioren

Zoekt u contact met andere ingenieurs wordt dan lid van de senioerenkring Arnhem.

De seniorenkring Arnhem is een groep niet meer werkzame KIVI-leden.
De Kring is opgericht in 2001 en komt maandelijks bijeen in het Sonsbeek-Paviljoen in Arnhem. Op de Kringbijeenkomsten komen maatschappelijk relevante onderwerpen met veelal technische achtergrond aan de orde in de vorm van een inleiding, gevolgd door een discussie. De inleidingen worden om de beurt door een van de Kringleden of door een gastspreker verzorgd.

De Kring biedt een interessante en gezellige manier om collega-ingenieurs van diverse disciplines in de regio Arnhem te ontmoeten en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in techniek en maatschappij.

De KIVI-Kring komt elke tweede woensdag van de maand vanaf 11:45 uur bijeen in het Sonsbeek-Paviljoen. De bijeenkomsten worden besloten met een gezamenlijke lunch in het chinese restaurant in het Sonsbeek-Paviljoen. Om ongeveer 14:00 uur wordt de bijeenkomst beeindigd.

Hoe wordt u lid

Voorwaarden voor het lidmaatschap zijn:

  • KIVI-lid en niet meer werkzaam.
  • Gemaakte kosten worden hoofdelijk omgeslagen.
  • De leden dienen tenminste tweederde van de bijeenkomsten bij te wonen.

We zijn op zoek naar 4 nieuwe leden. Als u geinteresseerd bent kunt u contact opnemen met het bestuur.

Bestuur

Gerard Thomas (Voorzitter & secretaris)
gerard.thomas@hetnet.nl

Peter Knobbe (Penningmeester)
pknobbe@brandconsult.nl