Afdeling Kring Haarlem

KIVI is in 2000 gestart met kringen en er zijn in Nederland meerdere kringen actief. Het (kosteloos) kringlidmaatschap staat open voor alle KIVI-leden, die midden in het werkzame leven staan.

De KIVI Kring Haarlem komt elke 3e dinsdag van de maand in Restaurant JinLai, Prins Bernhardlaan 2, 2031 HA Haarlem bijeen. Inloop start om 19:00 uur. Vanaf 19:30 uur beginnen we aan de maaltijd.

Na het eten start wordt door een wisselende inleider een interessant onderwerp aangesneden. Hoofdzaak hierbij is, dat dit tot een levendge discussie leidt, waar ieder  z'n mening kan geven.

Van de leden wordt verwacht regelmatig op de bijeenkomsten aanwezig te zijn, zodat ze elkaar genoeg zien om de Kring als een goed netwerk te doen functioneren. De vaste tijd en plaats maken het mogelijk een vast ritme te ontwikkelen.


De leden van de Kringen hebben zeer uiteenlopende achtergronden qua studie, werk, functie en leeftijd. Dit maakt het een gemêleerd gezelschap, dat openstaat voor inzichten en interesses van anderen.

Interesse om eens te kijken bij de Kring Haarlem? Neem dan contact op met Johannes van Doorn, kringhaarlem@kivi.nl of kom naar de bijeenkomst. U kunt op de activiteitenpagina uzelf opgeven voor de komende activiteiten.

Contact