Helaas is deze activiteit wegens te weinig aanmeldingen geannuleerd

Het huidige watersysteem staat onder druk door de verandering van het klimaat. Extremen, zowel aan de droge als aan de natte kant, komen niet alleen vaker voor, maar zijn ook heviger dan voorheen. Waterschap Vallei en Veluwe ontwikkelt een aanpak om het watersysteem voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Het huidige watersysteem is voornamelijk ingericht op het afvoeren van water. De droge zomers van 2018, 2019 en 2020 tonen echter het belang om water vast te houden. Het vasthouden van water reduceert de afvoerpiek in natte periodes en maakt het systeem droogtebestendiger.

Aveco de Bondt heeft vanuit deze opgave naar 4 beken gekeken. Met het model Tygron is gekeken welke kansen er zijn om meer water vast te houden. Afhankelijk van de hydrologische condities kunnen verschillende maatregelen kansrijk zijn. In de studie is gekeken naar kansen om water vast te houden tijdens boven-normatieve natte situaties.

Op 21 november nemen waterschap Vallei en Veluwe en Aveco de Bondt ons mee in de gebruikte methodiek en de resultaten.

Deelname is gratis voor KIVI leden en voor studenten en kost 5 Euro voor overigen.

Aanmelden via de KIVI website.