De sheets van de presentatie van Nanco Dolman zijn te vinden onder 'Documenten'

Op 2 november neemt Nanco Dolman van Deltares ons mee in een andere manier van nadenken over en inrichting van de deltas.

Om te anticiperen op een extreme zeespiegelstijging van mogelijk 2,5 tot 3,0 meter, een alsmaar dalende bodem, verzilting en andere klimaatextremen, moeten we ons nu al voorbereiden en durven nadenken over hoe ons land er over 100 jaar uit moet zien. We zullen drastisch moeten hervormen, ook in synergie met andere transities, zoals schone energie, circulaire economie en de verstedelijkingsopgave. Dat vraagt om een andere manier van ontwerpen waarbij alle deskundigheid gebundeld moet worden. Onderzoekers, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en ingenieurs maakten in het kader van de Redesigning Deltas (RDD) beweging (2021-heden) vernieuwende ontwerpen voor verschillende regio’s in Nederland.

Van een vergelijkbare opzet is de twaalfde editie van de ‘Eo Wijersprijsvraag 2022-2023’: ontwerpend onderzoek naar waar wij willen wonen, wekt bodem, water en lucht ‘tot leven’. Deze ‘Redesigning Deltas’ aanpak en de ontwerpen moeten aansporen tot een gedurfde lange termijnplanning voor onze delta. Dit levert ontwerpen op die best provocatief kunnen zijn en mensen buiten hun comfortzone brengt. Extreme ontwerpen zijn soms nodig om tot realistische oplossingen te komen. Het laat ook zien waar de knelpunten liggen die een oplossing in de weg staan en roepen onherroepelijk vragen op. En het dwingt je anders na te denken over je eigen discipline. Een van deze ontwerpen is ‘Rotterdam als sponsstad’ (RDD, 2022) of ‘Rotterdam Waterstad 2100’ (Eo Wijersprijsvraag, 2023) in de regio Rotterdam/ Rijn-Maasmonding. In dit ontwerp wordt Rotterdam door het aanpassen van dijkring 14 tot superdijk een sponsstad met een eigen zoetwatervoorraad doordat de Nieuwe Maas een zoet binnenmeer wordt. Het opgevangen regenwater kan plaatselijk in de stad worden gebufferd. Dat maakt dat de stad kan voorzien in de eigen waterbehoefte. De haven valt buiten de superdijk en wordt geheel in de bestaande traditie in de toekomst opgehoogd om de economische motor blijvend te laten draaien. Elke dertig jaar zal een kavel worden opgehoogd en ontwikkeld in balans met de natuur.

Bronnen:

•             Redesigning Deltas (september 2022) - booklet:  https://drive.google.com/file/d/1Nz2gcA3nyk9eSWhvvY1xojDrzYHv1I3R/view

•             ‘Rotterdam sponsstad als antwoord op zeespiegelstijging’ (november 2022) – interview in De Ingenieur: https://www.deingenieur.nl/artikel/rotterdam-sponsstad-als-antwoord-op-zeespiegelstijging

•             Rotterdam Waterstad 2100 (september 2023) – finalist Eo Wijersprijsvraag regio Rijn-Maasmonding: https://eowijers.nl/finalisten/rotterdam-waterstad-2100/