Deze activiteit is verplaatst van 6 maart naar 17 april 2024

Hierbij willen we jullie van harte uitnodigen voor een inspirerende sessie, te gast bij Ingenieursbureau Arcadis in Arnhem, over een concreet project als mooi voorbeeld van het handen en voeten geven aan het principe van Water en Bodem Sturend. Een mooi voorbeeld van hoe in de praktijk heel concreet aan oplossingen gewerkt wordt, en daadwerkelijk gerealiseerd!

Afbeelding: De Slenk bij het Medler op de kaft van het Nationaal Deltaprogramma

Water en Bodem sturend? Een kwestie van doen!

Herstel van Landgoederenzone Baakse Beek

Vaak proberen we nu het laagste putje droog te houden, liggen de hoogwaardige landbouwgronden in de (voormalige) beekdalen en vecht grondwaterafhankelijke natuur voor haar bestaan als gevolg van verdroging. Als gevolg van klimaatverandering wordt steeds meer voelbaar dat aanpassingen nodig zijn in zowel het waterbeheer als ook de ruimtelijke inrichting van het gebied. Niets doen is géén optie, maar wat moet er dan gebeuren?

Op het gebied van de maakbaarheid van het watersysteem is de rek eruit. Ingrijpende aanpassingen in het watersysteem zijn nodig. Dit zal soms ook gepaard gaan met (grote) wijzigingen in de ruimtelijke ordening. Maar, uiteindelijk is er voor alle ‘gebruikers’ iets te winnen. Een gedegen fysisch geografisch onderzoek is nodig om het systeem te snappen en zo tot de juiste inrichting te komen. Ook het beleid op te het gebied van waterbeheer en ruimtelijke ordening moet ‘meegroeien’ als we toe willen naar een klimaat robuust watersysteem en een toekomstbestendige inrichting van het gebied.

Wilco Klutman van Arcadis neemt jullie aan hand van praktijkvoorbeelden (zowel planvorming als uitvoering) mee in het thema “water en bodem sturend”.

Alvast wat vooraf zien? Dat kan!

Filmpje van Waterschap Rijn & IJssel over wat bij Landgoederenzone Baakse Beek nou het probleem is => https://www.youtube.com/watch?v=TuObuWiIRu0 

Filmpje van Arcadis over het werk van Wilco Klutman in dit soort projecten => https://www.youtube.com/watch?v=TtmdcdhzpiA

Sleutelwoorden: Bodem en Water Sturend, EO Weijersprijs, Landgoederen Zone Baakse Beek, Medler, Fysische Geografie, (veld) Bodemkunde, Hydrologie, Water Wijzer