Er komt een ledenraad in maart 2022 in het gebouw van KIVI over de wijziging van statuten en regelingen.

Voorafgaand aan deze ledenraad organiseert de ledenraadscommissie een bijeenkomst van de ledenraad op 28 februari 2022 van 18:30 - 21:30 uur te Utrecht. De exacte locatie is nog niet bekend, maar zal goed bereikbaar zijn per ov en per auto. Voorafgaand aan de ledenraad kan je vanaf 18.00 uur een maaltijd nuttigen op deze locatie.
Bij aanmelding kan je aangeven of je alleen voor de vergadering komt of ook voor de maaltijd. 

Enkele onderwerpen staan al op de agenda:

  • Onderlinge omgangsvormen
  • Opleggen extra verplichtingen aan leden, zoals bestraffing en boetes
  • Vernieuwing en verjonging ledenraad (een wens van het Hoofdbestuur)
  • Wijziging van statuten en reglementen.

Om de kwaliteit te waarborgen voeren niet alleen Gijs Breedveld en Hans van der Velden van de werkgroep Modernisering KIVI-Reglementen het woord maar ook een jurist. De bijeenkomst wordt ook begeleid door externen. Voorafgaand aan de bijeenkomst komen er stukken die thans nog niet gereed zijn.

Deze informele ledenraad is alleen voor (plaatsvervangende) ledenraadsleden toegankelijk.