Ledenraadscommissie

Wat doet de Ledenraadscommissie?

  • De commissie ondersteunt het proces van beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming in de ledenraad en stimuleert een effectieve communicatie tussen het hoofdbestuur en de ledenraad.
  • De commissie bespreekt zaken betrekking hebbende op te agenderen of geagendeerde punten van de daaropvolgende ledenraadsvergadering met de ledenraad en het hoofdbestuur.
  • De taken en bevoegdheden van de ledenraadscommissie vallen binnen het mandaat van de ledenraad.

Leden van de ledenraad zijn van harte welkom om mee te werken in de Ledenraadscommissie. Andere KIVI-leden met kennis die van belang is voor de ledenraad kunnen een rol als adviseur spelen.
Neem contact op via ledenraadscommissie@kivi.nl

Op en aanmerkingen zijn altijd van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
De Ledenraadscommissie