Het bestuur van KIVI Maritieme Techniek nodigt zijn leden uit voor de Algemene Ledenvergadering. In verband met de coronamaatregelen vindt deze online plaats.

Tijdens deze vergadering zal het bestuur verantwoording afleggen aan zijn leden over de financiële zaken, maar ook over het gevoerde en te voeren beleid.

De agenda is als volgt:

1.    Opening

2.    Vaststelling agenda

3.    Mededelingen van  de voorzitter

4.    Verslag van de voorzitter en de secretaris

5.    Verslag van de Penningmeester

6.    Introductie nieuwe leden van het bestuur

7.    Rondvraag

8.    Sluiting