Omschrijving

Zorg-op-Afstand (ZOA) is een concept dat inmiddels breed door het werkveld is geaccepteerd. In de bestaande ZOA concepten wordt voornamelijk zorg verleend door middel van informatie en communicatietechnologie. Echter, met de huidige Zorg-op-Afstand is het niet mogelijk om te handelen in de omgeving van de cliënt. Als er bijvoorbeeld een wandelstok is gevallen, moet de cliënt wachten tot het volgende thuiszorgbezoek. Rose ontwikkelde een mobiele robot met armen die het mogelijk maakt om wel handelingen uit te voeren bij de cliënt. ZOA met robots is dus eigenlijk niets meer dan een logische uitbreiding van reeds geïmplementeerde en geaccepteerde vormen van ZOA.
Rose wil de komende jaren een belangrijke voortrekkersrol spelen, zowel nationaal als internationaal, om deze toepassingen te implementeren. De regio Eindhoven is hiervoor bij uitstek geschikt.

In de lezing zal worden ingegaan op de context van de ontwikkeling en de technologische uitdagingen. Daarnaast zal er een demo worden gegeven.

18.00 uur Inloop koffie/thee
18.30 uur Presentatie Kees van Hee
19.15 uur Presentatie Henk Zeegers
20.00 uur Demo Robot Rose
20.30 uur Borrel
21.00 uur Sluiting

Spreker(s)

dhr. Kees van Hee
dhr. Henk Zeegers

Multi Media Paviljoen is gebouw 23 op de plattegrond van de campus, die u via onderstaande link kunt openen.

Locatie

TU/e, Multi Media Paviljoen, collegezaal 3,

De Horsten 1, 5612 AX Eindhoven

Organisator

Mechanica

Naam en contactgegevens voor informatie

Riet van Buul (buul@robot-rose.nl) en Evert Rietdijk, via onderstaand e-mailadres

ecrietdijk@onsbrabantnet.nl

Route en plattegrond