Afdeling Medische Technologie

Waarom een afdeling MT?

De Medische Technologie heeft de laatste veertig jaar de overgang gemaakt van interessant toepassingsgebied tot zelfstandige discipline. Interessante en spannende ontwikkelingen vinden tussen de technische, medische en biologische disciplines plaats. De medische processen worden steeds beter begrepen en ingenieurs laten ze deel uitmaken van oplossingen voor problemen in de gezondheidszorg. MT is een echte ingenieursdiscipline waarbij het oplossen van problemen centraal staat. De twee bachelor-master opleidingen BMT in Eindhoven en Twente en de masteropleidingen BMT in Delft en Groningen geven een geweldige push aan het vakgebied in Europa. Samen zorgen ze voor een uitstroom van ca. 100 BMT ir.'s per jaar. Om deze mensen en ook de professionals in dit werkgebied een netwerk te bieden is de afdeling Biomedische Technologie opgericht.

Waarom een afdeling van KIVI?

KIVI heeft een infrastructuur voor ingenieursnetwerken. KIVI helpt bij het opbouwen van een netwerk van kennis en kennissen. Via KIVI wordt het gemakkelijker om MT op de kaart te zetten bij de overheid, de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. Ook kan van het KIVI magazine 'De Ingenieur' gebruik gemaakt worden. Door de organisatie van bijeenkomsten, studiedagen en excursies wordt bijgedragen aan de doelstelling 'levenslang leren'. En KIVI speelt een rol in het contact tussen de opleidingen en het werkveld. Bedacht moet worden dat BMT'ers breder inzetbaar zijn dan het eigen vakgebied.

Voor wie?

De afdeling richt zich primair op (toekomstige) ingenieurs en verwante beroepen in de biomedische dienstverlening, de gezondheidszorg, de biomedische industrie en het relevante onderwijs en onderzoek. Bachelor en master studenten en de promovendi in de Biomedische Technologie maken nadrukkelijk deel uit van de doelgroep, evenals degenen die een BMT specialisatie volgen binnen een traditionele technische discipline.

Wat is de relatie met de opleidingen?

De afdeling MT organiseert activiteiten voor studerenden en voor werkenden in het BMT vakgebied. Zo ontstaat een netwerk met een natuurlijke mix van nieuwkomers en ervaren beroepsbeoefenaars. De deelname van studieverenigingen in de afdeling BMT is essentieel. Voor afstuderenden is het van groot belang dat de bekendheid met BMT bij potentiële werkgevers wordt vergroot. De terugkoppeling van werkers in het veld naar de opleidingen is onmisbaar en kan mede door de afdeling worden ingevuld. De uitstroom van afgestudeerden naar de arbeidsmarkt moet ondersteund worden waarbij de potentiële arbeidsmarkt ook daadwerkelijk open wordt gelegd.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elfride Dijkstra-ten Dam, accountmanager KIVI UT, e-mail: kivi@utwente.nl, tel. 053 - 489 4097.

Ook geïnteresseerd in MT?

Meld u dan nu aan als lid via: ledenadministratie@kivi.nl.