Afdeling Life Science, Health & Medical Technologies

Waarom een afdeling Afdeling Life Science, Health & Medical Technologies?

De medische technologie heeft de laatste veertig jaar de overgang gemaakt van interessant toepassingsgebied tot zelfstandige discipline. Interessante en spannende ontwikkelingen vinden tussen de technische, medische en biologische disciplines plaats. De medische processen worden steeds beter begrepen en ingenieurs laten ze deel uitmaken van oplossingen voor problemen in de gezondheidszorg. De medische technologie is een echte ingenieursdiscipline waarbij het oplossen van problemen centraal staat. De bachelor-master opleidingen BMT in Eindhoven en Twente, de masteropleidingen BMT in Delft en Groningen en de master-opleiding Technische Geneeskunde in Twente geven een geweldige push aan het vakgebied in Europa.

In de afgelopen Ledenraad is besloten om de oorspronkelijke naam van deze afdeling aan te passen in Life Science, Health & Medical Technologies. Door deze naamswijziging wordt de vakafdeling kansen geboden  voor een bredere netwerkvorming en kennisdeling binnen KIVI. Daarnaast zal de vakafdeling hierdoor aansluiting kunnen vinden bij meerdere disciplines en opleidingen (o.a. bij Wageningen University & Research).

Waarom een afdeling van KIVI?

KIVI heeft een infrastructuur voor ingenieursnetwerken. KIVI helpt bij het opbouwen van een netwerk van kennis en kennissen. Via KIVI wordt het gemakkelijker om dit vakgebied op de kaart te zetten bij de overheid, de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. Ook kan van het KIVI magazine 'De Ingenieur' gebruik gemaakt worden. Door de organisatie van bijeenkomsten, studiedagen en excursies wordt bijgedragen aan de doelstelling 'levenslang leren'. En KIVI speelt een rol in het contact tussen de opleidingen en het werkveld. 

Voor wie?

De afdeling richt zich primair op (toekomstige) ingenieurs en verwante beroepen in de (bio)medische dienstverlening, de gezondheidszorg, de (bio)medische industrie en het relevante onderwijs en onderzoek. Bachelor en master studenten en de promovendi in de (bio)medische technologie maken nadrukkelijk deel uit van de doelgroep.

Wat is de relatie met de opleidingen?

De afdeling LSHMT organiseert activiteiten voor studerenden en voor werkenden in dit vakgebied. Zo ontstaat een netwerk met een natuurlijke mix van nieuwkomers en ervaren beroepsbeoefenaars. De deelname van studieverenigingen is essentieel. Voor afstuderenden is het van groot belang dat de bekendheid met Life Science, Health & Medical Technologies bij potentiële werkgevers wordt vergroot. De terugkoppeling van werkers in het veld naar de opleidingen is onmisbaar en kan mede door de afdeling worden ingevuld. De uitstroom van afgestudeerden naar de arbeidsmarkt moet ondersteund worden waarbij de potentiële arbeidsmarkt ook daadwerkelijk open wordt gelegd.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elfride Dijkstra-ten Dam, account coördinator KIVI, e-mail: Elfride.dijkstra@kivi.nl

Ook geïnteresseerd in Life Science, Health & Medical Technologies?

Meld u dan nu aan als lid via: ledenadministratie@kivi.nl.