Marin ontving op het symposium ‘One step beyond’ de Maritieme Erepenning. Ter promotie van de maritieme sector en de keuze voor een maritieme carrière werd door de afdelingen Maritieme Techniek en Offshore Techniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) de erepenning uitgereikt aan het MARIN. Ditmaal heeft het KIVI ervoor gekozen om niet aan een persoon, maar een instituut de erepenning te verlenen.

Historie van de Erepenning

De KIVI afdelingen Maritieme Techniek en Offshore Techniek geven samen elke twee jaar een erepenning uit, afwisselend in de maritieme en de offshore sector.

Deze penning is bedoeld voor personen of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van maritieme techniek. Bij het toekennen van de penning ligt het accent op de capaciteiten als ontwerper, constructeur, wetenschapper, onderzoeker of ondernemer. De laureaat moet baanbrekend, origineel of briljant werk hebben verricht en een grote bijdrage hebben geleverd aan de sector.

Inmiddels is de erepenning uitgereikt aan

  • Gerard Dijkstra,      Jachtontwerper en oprichter van Dykstra Naval Architects
  • Joop Roodenburg,   Directeur van Huisman Equipment BV
  • Lex Keuning,           Hoofdwetenschappelijk medewerker aan de TUDelft
  • Edward Heerema,   Bestuursvoorzitter van Allseas Group
  • Rene Berkvens,       CEO, nu Lid van de RvC, van Damen Shipyards
  • David Molenaar,      CEO van Siemens Gamesa Renewable Energy BV

De eerste vier laureaten werden beloond voor hun excelleren in techniek, ontwerp en technische oplossingen. Daarna, bij Rene Berkvens, ging om de creatie van een nieuwe bedrijfsformule. En tenslotte bij David Molenaar ging het om zijn aanzet tot het realiseren van projecten in de energietransitie. Nu, bij MARIN gaat het KIVI verder op deze weg, de jury heeft de maatschappelijke relevantie van het presteren van de laureaat zwaar laten meewegen in haar besluit.

De uitreiking vond plaats op 11 november bij het MARIN in Wageningen. De penning werd uitgereikt door Thecla Bodewes, boegbeeld van Topsector Water & Maritiem.

Het Maritiem Research Instituut Nederland, MARIN

Het MARIN is het vooraanstaande research instituut in de Nederlandse topsector 'Water en Maritiem’; een instituut van wereldfaam. Bij de oprichting in 1932 als Stichting Het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation formuleerde het instituut zijn eerste uitdaging: ’om golven, wind en water in hun onbeheersbaarheid maximaal beheersbaar te maken” Vanaf dat moment is MARIN er in geslaagd de beste kennis in huis te halen, de juiste onderzoekers te vinden die weten hier mee om te gaan en weten hier aan  toe te voegen. En daarmee is MARIN wereldwijd leidinggevend geworden. En heeft zij tot op de dag van vandaag die positie behouden.

 

PLAAT MARIN.jpg

MARIN Project 'Floating Islands'

 

Het succes van MARIN valt niet toe te schrijven aan één persoon. De kracht van het instituut staat door  de samenwerking van de onderzoekers. In de harde wereld van golven, wind en water is het  de hele bemanning die het schip doet varen, zo gaat het ook bij MARIN. En met die wetenschap gaat voor het eerst de erepenning naar een geheel instituut.

 

Het symposium ‘One step beyond’

MARIN is met zijn tijd meegegaan. De uitdaging van golven wind en water begon bij  het bevaren van de zee. De uitdagingen van vandaag zijn er velen. Het klimaat vraagt om energiebesparing en energietransitie, de samenleving vraagt om circulariteit. Nu moet de maritieme kennis  veel meer opleveren en dat kan ook. En dat vraagt soms de durf om een sprong in het onbekende te maken. Wat MARIN daar in te melden heeft, daar gaat het symposium ‘One step beyond’ over.