De Rabobank Regio Den Haag heeft u als KIVI-lid tijdens de presentatie/lezing op 4 oktober 2017 geïnformeerd over het bankieren zoals dat nu plaatsvindt. Daarnaast is een doorkijk gepresenteerd zoals dat in de toekomst gaat gebeuren.

Het digitaliseren van allerlei bancaire processen wordt immers in versneld tempo doorgevoerd. Digitalisering is voor de bank ook een uitdaging om efficiënt en met kostenbeheersing te kunnen bankieren. Het is ook een uitdaging om deze vernieuwing bij de klanten en relaties van de bank te introduceren.

Dit proces is mede van belang om aan de ambities van klanten en financiering van projecten te kunnen voldoen. Het stimuleren van de welvaart door duurzaam ondernemen in de diverse sectoren is van groot belang.

De circulaire economie en innovaties van regionale projecten worden ook door de bank gestimuleerd. Immers goed functionerende lokale gemeenschappen zijn de basis voor het welzijn van de klanten. Met lokale fondsen wordt de locale cohesie versterkt in Regio Den Haag en worden minder kansrijken ondersteund op weg naar zelfstandigheid.

Verantwoordelijkheid wordt ook genomen in het stimuleren van een wereldwijde duurzame voedselvoorziening in de food- en agri-sectoren. Bijvoorbeeld vanuit de Regio zijn er community-activiteiten gestart rondom de Noordzeevis uit Scheveningen.

De lezing/presentatie van Mr. Jaap Wielaart MBA, directievoorzitter Rabobank Regio Den Haag, ging niet alleen over cijfers en feiten maar gaf u ook inzicht/doorkijk in het digitaal bankieren en de maatschappelijke impact van de Rabobank in Regio Den Haag. Was u hier niet bij? Jammer, want u had veel informatie kunnen opsteken van de bancaire ontwikkelingen waar we allemaal mee te maken krijgen. Het nieuwe jasje, zoals verwoord door Rabobank directie voorzitter Regio Den Haag, Jaap Wielaart, over coöperatief bankieren heeft ook duidelijkheid verschaft aan de leden van de regio Den Haag en alle overige aanwezige KIVI-leden. We kunnen terugzien op een leerzame en interessante presentatie die zeker voor herhaling vatbaar is. Je vindt hier behalve een aantal foto’s van de bijeenkomst, ook een gescande PDF voorzien van feiten, cijfers en beeld, m.b.t. de maatschappelijke impact van de Rabobank in de Regio Den Haag.

Veel leesplezier,

Ing. Dick Havenaar, bestuurder KIVI regio Den Haag.

Programma

 -  uur Ontvangst met koffie en thee
 -  uur Opening door ir. Jos Meijer
 -  uur Voordracht mr. Jaap Wielaart MBA
 -  uur Discussie en vragen
 -  uur Netwerken en borrel