Op verzoek van de spreker is het programma van dit seminar aangepast. We richten ons op de waarheden en onwaarheden van de klimaatverandering.

Spreker: Jan Paul van Soest, Directeur De Gemeynt

Doordat fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool worden verbrand voor het opwekken van energie, worden grote hoeveelheden van het broeikasgas CO2 uitgestoten in de atmosfeer. Bovendien zijn door de intensieve landbouw de emissies van de broeikasgassen methaan en lachgas, de laatste decennia sterk gestegen. Al deze gassen laten in de atmosfeer de zonnestraling wel door naar het aardoppervlak, maar houden de terugkerende straling tegen. Hierdoor is de aarde aan het opwarmen.

Doordat de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer verder toeneemt wordt de warmte op aarde steeds beter vast gehouden, waardoor de gemiddelde temperatuur aan het stijgen is. Die stijging van de temperatuur heeft grote invloed op de natuurlijke klimaatsystemen op aarde.

Er zijn een aantal mensen die dit proces betwijfelen. Jan Paul van Soest heeft hierover een boek geschreven: De Twijfelbrigade. Dit boek is zijn uitgangspunt voor zijn lezing.

https://klimaatveranda.nl/2014/04/22/de-twijfelbrigade/

Een paar uitspraken:

 “De klimaatsceptici zijn erin geslaagd de wereld op zijn kop te zetten, door klimaatwetenschap en -wetenschappers in het verdomhoekje te plaatsen, in plaats van wetenschappelijke kennis te accepteren als de beste beschrijving en begrip van de realiteit.”

“De verontwaardiging speelde op toen ik door begon te krijgen hoe, waarom en hoe goed gefinancierd de enorme sceptische machinerie, vooral die in de Verenigde Staten, poogt de klimaatwetenschap te ondermijnen. Het werd me duidelijk hoe de sceptische zienswijzen en argumenten overwaaiden naar Nederland, en hier het denken en het beleid beïnvloedden, zonder dat we hier in Europa doorhebben wat de bronnen van die scepsis zijn.”

Programma:

18.00 uur  Ontvangst met koffie/thee en een broodje

18.30 uur  Welkom

18.45 uur  Lezing over waarheden en onwaarheden van de klimaat verandering

19.45 uur  Samenvatting

20.15 uur  Afsluiting