De presentaties van Klaas Hommes en Aartjan de Graaf staan onder 'Documenten'

Het klimaat verandert wereldwijd en ook in Nederland. De gemiddelde temperatuur over de afgelopen eeuw is gestegen, de hoeveelheid en intensiteit van neerslag zijn toegenomen en zeer warme dagen komen vaker voor. Het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs (2015) is nodig om verdere opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te voorkomen. Om aan de afspraken van Parijs te voldoen moet Nederland overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen. In het Klimaatakkoord zijn de maatregelen en afspraken voor de energietransitie vastgelegd. Het doel van het Klimaatakkoord is een vermindering van broeikasgassen met 49% in 2030 en met 95-100% in 2050.

Om bij het realiseren van de energietransitie de kansen voor gezondheid, veiligheid en natuur te benutten en negatieve effecten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken, is een verdere systematische beoordeling hiervan nodig. Ook dienen de stappen op de juiste volgorde te worden genomen. Een voorbeeld is de realisatie van zonneparken zonder aansluiting op het elektriciteitsnet. Daarnaast dient rekening gehouden te worden een groot aantal aspecten zoals draagvlak, de afstanden van windturbines tot de woningen.

Een cruciaal punt, dat onderbelicht is, is de betrouwbaarheid en de stabiliteit van het elektriciteitsnet.

Sprekers: Klaas Hommes TenneT, Aartjan de Graaf, Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

De link voor deelname ontvangt u bij inschrijving.