De presentatie van Susan Groot Jebbink in te vinden onder 'Documenten'

DE STAD VAN DE TOEKOMST IS GROEN 

Ter inleiding van de presentatie van Susan Groot Jebbink, Business director Gezonde & Veilige Stad bij Sweco, werd door Gerard Thomas een aantal voorbeelden gegeven van Awards voor Groene steden en dorpen. Eén voor Gerard belangrijke plaats is Doorwerth. Deze staat op nummer 12 van de ranking van dorpen. Rijswijk staat op nummer 1 bij de steden. Eén en ander wordt gebaseerd op het percentage oppervlak aan bomen en grasvelden.

De leidraad voor de presentatie was:

1. De groene stad vermindert de kans op wateroverlast

2. De groene stad verkoelt de stad in de zomer (hittestress)

3. De groene stad draagt bij aan gezondheid en welzijn

4. De groene stad draagt bij aan sociale cohesie

5. De groene stad trekt bedrijven

6. De groene stad zorgt voor biodiversiteit

7. De groene stad verhoogt de waarde van vastgoed

8. De groene stad verbetert de luchtkwaliteit & geluidbeleving

Deze punten kwamen in de presentatie aan de orde.

Wat mij erg aansprak was een voorbeeld over sociale cohesie. Als je denkt dat de aanleg van een moestuin goed is voor de wijk moet je eerst goed met de bewoners afstemmen of ze hem echt willen en ze erbij betrekken waar hij komt en wat erin gepoot gaat worden. Als je zomaar een moestuin aanlegt is deze gedoemd te mislukken. Eigenlijk geldt dat voor de complete inrichting van de wijk: Samen met de bewoners.

We hadden een aantal vragen voorbereid maar Susan had de meeste al verwerkt in haar presentatie.

De overgebleven vragen aan de deelnemers waren:

  1. Het betegelen van tuinen moet verboden worden:

Ongeveer 50% beantwoorde deze vraag met ja, alleen waren er maar een paar voor het beboeten, de andere zeiden “dit is niet te handhaven. Degene die nee zeiden waren van mening dat de mensen dat zelf moesten beslissen.

  1. De groene stad is aantrekkelijk omdat geen auto’s meer voor de deur staan:

Ook hierbij waren de antwoorden 50/50. De heeft van de deelnemers wilde de auto voor de deur of op de oprit. De ander helft vond het niet erg dat de auto wat verder weg stond.Een paar hadden het erover dat je in de toekomst alleen nog maar deelauto’s hebt.

Ik heb het zeer kort samengevat:

Groener = koeler IGroener = gezonderIGroener = moedigt aan samen werken IGroener = is aantrekkelijker

Ik begrijp dat dit maar een zeer beknopte weergave is van de presentatie over groene steden. De complete presentatie is bijgevoegd.

Gerard Thomas, Activiteiten commissie regio Gelderland