De presentaties zijn te vinden onder 'Documenten' (Tata Steel volgt nog)

In de toekomst krijgen we te maken met een tekort aan grondstoffen, die nodig zijn voor de energietransitie. Nu is er nog genoeg, maar de risico’s stapelen zich op. Zo ligt veel macht in handen van een beperkt aantal landen en kent de mijnbouw veel sociale- en milieuproblemen. Ook moeten we een oplossing vinden voor de groeiende berg “onbruikbare” materialen. Tevens besteden we aandacht aan biobrandstoffen en gaan we het hebben over een duurzame manier om staal te produceren.

Het zal duidelijk zijn dat we maar een beperkt deel is van de nieuwe processen die we nodig hebben voor een duurzame wereld.

We hebben vijf presentaties over deze materie:

Presentatie [1] Grondstoffen

Arjan Dijkstra houdt zich bezig met de ertsen waaruit we 'kritieke grondstoffen' winnen. Deze zijn van belang voor de energie transitie. Dit zijn onder andere Lithium en Cobalt als 'battery materials' en zeldzame aardmetalen voor permanente magneten die gebruikt worden in de windturbines en Indium voor zonnepanelen.

Spreker: Arjan Dijkstra, Assistant Professor in Earth Materials van de ITC / Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, University of Twente

Presentatie [2] Toekomst bestendige zonnepanelen

Het FECT*) richt zich niet alleen op recycling, maar op alle Recycle-strategieën en op het circulair maken van het hele PV-netwerk, om op die manier de waarde van materialen zo lang mogelijk en zo hoog mogelijk op de “value hill” te behouden. Dus ook reparatie, onderhoud, refurbishment, remanufacturing en een tweede leven hebben onze aandacht. Daar hoort een nieuwe manier van ketensamenwerking bij en nieuwe businessmodellen.

Daarbij benaderen we de transitie naar toekomstbestendige zonne-energie vanuit 3 domeinen; technisch, economisch en sociaal. We noemen dat maatschappelijk inclusief innoveren en doen dit gezamenlijk met partners vanuit de hele PV keten en vanuit onderzoek, onderwijs, overheid, ondernemers en consumenten.

Spreker: Yvonne van Lith, Docent Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen Onderzoeker Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie (FECT) *)

Presentatie [3] Recycling van plastics

SABIC en Plastic Energy betrekken het gemengd plastic afval van lage kwaliteit van afvalverwerker en recyclingbedrijf Renewi. In de volgens de drie partijen eerste commerciële chemische recyclingfabriek van Nederland verwerken SABIC en Plastic Energy het plastic afval tot waardevolle grondstof voor de petrochemische activiteiten van SABIC in Europa. De grondstof, bekend als Tacoil en een gepatenteerd product van Plastic Energy, zal door SABIC in hun stoomkrakers verwerkt worden tot nieuwe kunststoffen.

Spreker: Tom Housmans, Technology & Innovation key contact Sustainability at SABIC

Presentatie [4] Biobrandstof voor de scheepvaart

Het Twentse bedrijf BTG-neXT gaat een schonere vervanging maken van de zeer vervuilende scheepvaartolie. Daartoe wordt een demonstratieraffinaderij gebouwd in Hengelo, die moet leiden tot een commerciële fabriek in Rotterdam of de Eemshaven. De biologische en duurzame brandstof die ze gaan produceren, wordt gemaakt van de pyrolyseolie. Deze olie wordt gemaakt van houtsnippers en bermgras in de Empyro fabriek in Hengelo. Bert van de Beld legt ons uit hoe het in zijn werk gaat en hoe de toekomst eruitziet.

Spreker: Bert van de Beld, Director Technology at BTG Biomass Technology Group BV

Presentatie [5] Duurzaam staal

Tata Steel gebruikt veel soorten grondstoffen om de productie van hoge kwaliteit staal mogelijk te maken. Naast de enorme uitdaging om de CO2-voetafdruk snel te verlagen, om uiteindelijk nul emissies in 2050 te kunnen bereiken, is het duurzaam gebruik van grondstoffen van groot belang.

Staal is in principe een eeuwig recyclebaar product, maar op wereldschaal is er onvoldoende schroot om aan de behoefte te voldoen. Bovendien kunnen niet alle staalsoorten gemaakt worden van 100% schroot. Er worden daarom veel primaire grondstoffen in het fabricageproces toegepast. Naast ijzererts en steenkool zijn dat o.a. toeslagstoffen, legeringselementen, en organische of metallische coatings (zoals zink en tin). Het effectieve hergebruik van al deze stoffen vergt de ontwikkeling van nieuwe processen, zodat op den duur de behoefte aan primaire mijnbouwproducten steeds kleiner kan worden. Aan de hand van een aantal voorbeelden zal door Tim Peeters worden uitgelegd hoe Tata Steel hieraan werkt. Hierbij kan de reductie van CO2 hand in hand gaan met verduurzaming van het productieproces.

Spreker: Tim Peeters, Department Manager Tata Steel, R&D, Ironmaking, Steelmaking & Casting

Dagvoorzitter is Erik Kemp, student Cyber Security aan de Universiteit Twente. In zijn vrije tijd student klimaatcrisis en wat we kunnen doen om die tegen te gaan. Hij is een aantal jaren bestuurder geweest bij KIVI Students Twente en sinds dit jaar actief bij Scientists4Future-Twente.

Het programma ziet er als volgt uit:

13:00 uur  Inloop met koffie/thee

13:30 uur  Opening en inleiding door de dagvoorzitter, Erik Kemp

13:45 uur  Presentatie [1] Grondstoffen voor de energietransitie zijn schaars, Arjan Dijkstra 

14:15 uur  Presentatie [2] Toekomstbestendige zonnepanelen, Yvonne van Lith

14:45 uur  Presentatie [3] Recycling van plastics Tom Housmans

15:15 uur  PAUZE & NETWERKEN

16:00 uur  Presentatie [4] Biobrandstoffen, Bert van de Beld

16:30 uur  Presentatie [5] Duurzaam staal, Tim Peeters

17:00 uur  Discussie aan de hand van stellingen o.l.v. Erik Kemp

18:00 uur  Afsluiting met een hapje en een drankje

Bij dit seminar wordt verwacht dat de deelnemers actief meedoen. We gebruiken daarvoor Poll Everywhere

 

Dit symposium wordt georganiseerd door KIVI Regio Gelderland, Regio Oost en Nederlandse Procestechnologen.

Deelname (voor de catering) kost € 25 voor KIVI leden en € 40 voor niet-leden. Studenten kunnen gratis deelnemen.

Het is ook mogelijk om via livestream deel te nemen via deze link: https://youtu.be/qzrmJ26S2Dk