Op een mooie woensdagavond, 20 september om precies te zijn, kwamen we samen in het indrukwekkende gebouw van Alliander in Duiven. Het thema van de avond was niets minder dan de 'Beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnet nu en in de toekomst'.

Samenvatting:

De energietransitie is in volle gang, maar zoals Maarten van Riet van Alliander ons duidelijk maakte, loopt het elektriciteitsnet tegen zijn grenzen aan. Maarten, een technisch adviseur en innovator bij Alliander, belichtte de uitdagingen zoals materiaal- en personeelstekorten. Hij sprak ook over innovatieve oplossingen om de levensduur van installaties te verlengen en een betrouwbaarder net te creëren, zoals kabelinstallatie met de Watacab™ en realtime netcontrole met de Smart Cable Guard. Ook kwamen innovatieve oplossingen tegen corrosie bij eindafsluitingen aan bod.

Mart van der Meijden, een emeritus professor van de Technische Universiteit Delft, nam ons mee in de wereld van intelligente elektriciteitsnetten en duurzame energie-integratie. Hij besprak onder andere technologieën zoals Autonoom Geregelde Distributietrafo en Artificial Intelligence in het laagspanningsnet, maar hij keerde ook terug naar de basis met het belang van het juist toepassen van de Trias Energetica.

Het publiek was net zo enthousiast en interactief als de sprekers, wat de avond tot een groot succes maakte. We sloten af met een netwerkborrel, een perfecte gelegenheid om verder te discussiëren over deze urgente en fascinerende onderwerpen.

De presentaties van Maarten van Riet en Mart van der Meijden zijn te vinden onder 'Documenten'

 

Netbeheerder Alliander waarschuwt dat de vraag naar elektriciteit harder stijgt dan het aanbod. Zij luiden de noodklok en zeggen dat huishoudens rekening moeten houden met knipperende verlichting, het niet kunnen terugleveren van zonnestroom of zelfs met stroomuitval.

De energietransitie is nu echt op stoom. Het aantal woningen en kleine bedrijven met zonnepanelen nam met een kwart toe en ook het aantal warmtepompen en elektrische auto’s is gestegen. Dat alles leidt er wel toe dat veel huishoudens en bedrijven een zwaardere elektriciteitsaansluiting nodig hebben. Volgens Alliander is het onmogelijk om dit tempo van de energietransitie bij te houden.

Dat levert problemen op voor de directe toekomst, want als gevolg van de afspraken in het klimaatakkoord moet de verduurzaming zelfs nog versnellen. Daar komt nog eens bij dat Alliander kampt met zowel materiaal- als personeelstekorten. Op sommige plekken in het land is de netbeheerder nu al niet in staat om direct aansluitaanvragen in behandeling te nemen.

Programma:

18.00 uur  Ontvangst met koffie/thee en een broodje

18.30 uur  Opening door de dagvoorzitter Arnold Groot en uitleg over Poll Everywhere

18.45 uur  Huidige situatie van het elektriciteitsnet, problemen en mogelijkheden door Maarten van Riet

20.30 uur  Hoe ziet het elektriciteitsnet er in de toekomst uit door Mart van der Meijden

21.15 uur  Samenvatting en afsluiting onder leiding van Arnold Groot gevolgd voor een drankje

Sprekers:

Maarten van Riet, Energy Consultancy at Alliander

Maarten van Riet, technisch adviseur en innovator bij Alliander, heeft op 10 december een koninklijke onderscheiding ontvangen: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, uit handen van burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. Maarten ontving deze koninklijke onderscheiding voor zijn toegevoegde waarde aan de energiesector waar hij met humor en vakmanschap mensen wist te verbinden en jong talent te inspireren. Hier heeft de maatschappij de afgelopen 40 jaar baat bij gehad.

Maarten van Riet is na zijn studie Elektrotechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven in 1979 in dienst gekomen bij Alliander (destijds Provinciale Gelderse Elektriciteits Maatschappij). Hier liet hij al snel zien dat hij een echte innovator is. Hij wordt geprezen voor zijn creativiteit en lef die hebben geleid tot vele innovaties en kostenbesparingen. Niet alleen voor Alliander, maar voor de hele energiesector. Een paar mooie voorbeelden van innovaties die dankzij Maarten zijn geïntroduceerd zijn de plastic kabels, onder de slogan ‘plastic fantastic’ en de SASensor. Beide hebben geleid tot een veiliger en betrouwbaarder energienet. Plastic kabels zorgen voor minder storingen en SASensor zorgt ervoor dat de storingen sneller kunnen worden opgelost.

Mart van der Meijden, Emeritus Professor of Delft University of Technology

Mart A. M. M. van der Meijden (Member, IEEE) received the M.Sc. degree (Hons.) in electrical engineering from the Eindhoven University of Technology, Eindhoven, the Netherlands, in 1981. Since 2011 he has been a Part-Time Full Professor with the Department of Electrical Sustainable Energy of the Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computers Science, Delft University of Technology, Delft, the Netherlands. His chair and research focus is on Large Scale Sustainable Power Systems. He has 40 years of working experience in the field of process automation and the transmission and the distribution of gas, district heating and electricity.

He is leading research programs on intelligent electrical power grids, reliable and large scale Sustainable Power Systems. He has 40 years of working experience in the field of process automation and the transmission and the distribution of gas, district heating and electricity. He is leading research programs on intelligent electrical power grids, reliable and large scale integration of renewable (wind, solar) energy sources in the European electrical power systems and advanced grid concepts.

Since 2003 he has been with TenneT TSO, Europe's first cross-border grid operator for electricity. He is a Manager R&D/Innovation and was responsible for the development of the TenneT long-term vision on the electrical transmission system. Prof. van der Meijden is a Member of ENTSO-E/RDIC, ETIP SNET, and CIGRE, and he has joined and chaired different national and international expert groups.