NETWERKCAFÉ: Feiten en fabels over een nijver volkje, bijen op maandag 7 september 2020

Spreker: Sytze Woudstra

  

Bijen zijn bestuivers. Als bestuivers zorgen bijen voor een grotere variatie in vruchten en zaden. Die dienen als voedsel voor allerlei dieren en mensen. Zo zijn onze appels en peren ontstaan doordat een bestuiver haar werk heeft gedaan. Dat geldt ook voor tomaten of koffie.

Bijen zijn veel in het nieuws omdat het al jaren niet zo goed gaat met ze. Soorten zijn zeldzaam geworden of zelfs uitgestorven doordat het leefklimaat in ons land enorm is achteruit gegaan.

https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/dossier-Bijen.htm

Deelname is gratis, aanmelden verplicht.