Op maandag 6 november vindt er een netwerkcafé plaats getiteld: Hebben we in de toekomst te weinig drinkwater?

Om te voorkomen dat we in 2030 een tekort aan drinkwater hebben, moet snel een pakket aan maatregelen worden genomen. Dat is urgent, want sommige drinkwaterbedrijven hebben nu al te weinig reserves. Dat is de mening van het RIVM.

Water moet langer worden vastgehouden en er moeten grotere watervoorraden worden aangelegd, bijvoorbeeld door meer water in de duinen of bekkens op te slaan. Ook moeten alternatieve waterbronnen worden ontwikkeld, zoals de winning van drinkwater uit brak of zout water en uit rioolwater.

Spreker: Ir. Muriël Houdé, VITENS - Projectmanager the exploitation of new drinking water