SEMINAR: Invloed van CO2 op het klimaat

Woensdag 23 maart, 18.00 – 20.20 uur

CO2 komt in grote hoeveelheden vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Er zijn harde bewijzen dat de CO2-concentratie in de lucht in geen 800.000 jaar (en hoogstwaarschijnlijk zelfs 60 miljoen jaar) zo hoog is geweest als nu. De trend lijkt te zijn dat de mondiale uitstoot van CO2 blijft toenemen, hoewel de economische crisis ervoor zorgde dat er in 2009 geen stijging was in de mondiale CO2-uitstoot. Nederland staat, per hoofd van de bevolking, hoog op de ranglijst van grootste CO2-emitters ter wereld.

Naast CO2 zijn methaan (CH4), lachgas (N2O), fluor bevattende gassen, ozon (O3) en waterdamp belangrijke broeikasgassen. Waterdamp heeft een bijzondere rol. Het versterkt de opwarming die wordt veroorzaakt door de uitstoot van andere broeikasgassen. Dit komt doordat een warmere atmosfeer meer water vasthoudt. De hoeveelheid waterdamp kan niet onafhankelijk door de mens worden verkleind of vergroot.

Spreker: Prof. dr. Wouter Peters van de WUR

Het programma ziet er als volgt uit:

18.00 Ontvangst met koffie en een broodje

18.30 Presentatie

19.00 Pauze

19.20 Vervolg presentatie

19.50 Discussie

20.20 Afsluiting

Locatie: Wageningen University & Research, gebouw Lumen

Kosten: Geen