Het is niet alleen nodig dat Nederland de oorzaken van klimaatverandering aanpakt. Nederland moet zich ook voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. En zich aanpassen aan deze gevolgen. Dit aanpassen aan klimaatverandering heet klimaatadaptatie.

Belangrijke problemen zijn:

  • Meer hittestress bij mensen door extreem weer: meer zieken, ziekenhuisopnamen en sterfgevallen, en minder productiviteit en meer zieken op het werk
  • vaker uitval van delen van vitale en kwetsbare functies door extreem weer: risico’s voor de energie-, telecom- en IT-voorzieningen en voor de hoofdinfrastructuur
  • vaker oogstschade en andere schade in de land- en tuinbouw door extreem weer: minder gewasopbrengsten, meer beschadiging van productiemiddelen
  • verschuiving van klimaatzones in combinatie met gebrek aan internationale ruimtelijke samenhang in de natuur: een deel van de planten en dieren kan onvoldoende meebewegen met het verschuivende klimaat
  • mogelijk meer infecties en allergieën, zoals hooikoorts of andere luchtwegklachten: gezondheidsverlies, arbeidsverlies en kosten

De lezing begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Spreker: Monique de Groot - Reichwein, Teammanager en Strategisch Adviseur Klimaatadaptatie at Tauw.