Het eerste netwerkcafe van dit jaar was een groot succes! Er waren ruim 45 bezoekers aanwezig.

Rob van der Sluis, Manager Marketing & Sales bij MTSA Technopower BV vertelde het één en ander over energieopslag met behulp van waterstof. Voor mij, als niet bekende in dit vakgebied, was dit ook een zeer interessante lezing. De presentatie is via de link hier rechts naast te downloaden.

- Tijdens de presentatie werd een kaart van Nederland met rode stippen getoond, dat zijn locaties waar het niet mogelijk is om de energie van zonneparken en windturbines aan te sluiten i.v.m. overproductie. Dat zullen er de komende 10 jaar waarschijnlijk 10 maal zoveel worden doordat men op grote schaal zonnepanelen en andere energie-producerende bronnen gaat plaatsen. Daarmee word de plaatselijke overbelasting op het net nog groter. Dit zijn dan ook bij uitstek de locaties om Power2Power-systemen te installeren.

- Een Power2Power systeem bestaat uit een groot aantal electrolysers (voor de splitsing van water in zuurstof en waterstof), waterstof opslagtanks en een groot aantal brandstofcellen (voor het produceren van elektriciteit). Zowel de electrolysers als de brandstofcellen bevatten een membraan waarop een laagje platina is aangebracht.

- De productiekosten van electrolysers en brandstofcellen worden voornamelijk bepaald door de (handmatige) arbeidskosten. De kosten van platina op de membranen zijn marginaal. Door automatisering van de productie kan wel 70-90% van de kosten bespaard worden.

- Netverzwaring heeft nadelen; ondergronds is 5 keer zo duur en meer lijnen in hoogspanningsmasten zijn ook bijna geen optie; daarbij duurt het ca. 8 jaar voor vergunning voor nieuwe hoogspanningsmasten is afgegeven en nog eens 2 jaar om ze aan te leggen. Hierdoor wordt de doelstelling dat we in 2030 van het gas af moeten niet gehaald.

- Zonnepanelen en windmolens leveren vnl. overdag stroom; ze geven hiermee piekbelasting op het net.

- Een windmolen van 1MWh heeft een 40feet-container met batterijen binnen een kwartier volgedraaid qua energie. Als je die energie zou omzetten in waterstof zou je 40x meer kunnen opslaan.

- Het Power2Power-systeem kan door de opslag van de energie in de vorm van waterstof ook fluctuaties goed aan.

- Om aan te tonen dat een Power2Power systeem goed werkt wordt dit op het IPKW geïnstalleerd. Ze hebben daar veel groene energie én warm water nodig.

- Een electrolyser en een brandstofcel zijn stille bronnen; er komt geen herrie bij vrij. Dit is dus een goed bruikbare optie in de stedelijke omgeving.

- Het besluit van de regering dat we over 10 jaar Slochteren dicht doen is volgens Rob een goed besluit; zo hebben besluiten van de regering in het verleden geleid tot loodvrije benzine en zijn er stillere vliegtuigen gekomen. We moeten wél voorkomen dat de werkgelegenheid door regeringsbeleid kapot word gemaakt; graag houden we onze ‘BV Nederland’, en bijvoorbeeld ook ‘BV Gelderland’ graag draaiende.

- Waterstof-technologie toepassen in ons land zou 500 directe en daarmee 3500 indirecte banen opleveren.

Na afloop heeft iedereen met een drankje nog nagepraat en was de geslaagde avond iets na 22:00 ten einde.

Verslag door Marian Buitenhuis, secretaris en gastvrouw netwerkcafé.