Thema's: Wateroverlast – Overstroming - Hitte – Droogte

  1. Wateroverlast; We zien de afgelopen jaren een duidelijke toename van straten die onder water staan, ondergelopen kelders en woningen/winkels die volledig geruïneerd zijn als gevolg van water en modder. Ook zorgen hagel- en onweersbuien voor aanzienlijke materiële schade.
  2. Overstroming;  Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel en zorgen piekafvoeren in de rivieren voor hogere waterstanden, waardoor de kans op een overstroming toeneemt. Met overstromingsrisico’s wordt in Nederland, als zijnde Waterland, al jaren rekening gehouden.
  3. Hitte; Door de klimaatverandering worden de zomers warmer en de winters milder. Deze algehele verwarming zorgt voor diverse gezondheidsrisico’s. Bewezen is dat bij hittegolven een verhoogde kans bestaat op sterfte (12 %). Daarnaast neemt de kwaliteit van ons oppervlaktewater af bij toename van warmte (minder zuurstof, grotere kans op botulisme, blauwalg en ander ziekteverwekkers).
  4. Droogte; De afgelopen zomer werden we in Nederland geconfronteerd met het droogste periode in 40 jaar. Een zomer waarin onze volledige drinkwatervoorraad aangesproken moest worden om alle tuinen te besproeien en zwembaden te kunnen vullen. Problematischer was het voor de verdrogende veendijken, verschralende gewassen, verzilting van ondiep grondwater en inklinking van bodemlagen door lage grondwaterstanden.

Programma

Tijd         Onderwerp          

16:30      Ontvangst met koffie/thee

17:00      Opening door de dagvoorzitter Arnold Groot, KIVI regio Gelderland

17:15      Inleiding door Prof. Mascha Smit, Lector Duurzame Energie HAN

17:30      Presentatie Wateroverlast, Arnold Wielinga - Senior consultant water Royal Haskoning DHV / Branche ambassadeur Klimaatadaptatie NLIngenieurs 

18:00      Presentatie Overstroming, Frans Klijn - Zoetwatersystemen / Risico analyse voor waterbeheer, Deltares   

18:30      PAUZE met een broodje

19:00      Presentatie Hitte, Sanne Huisman - Projectmedewerker Tauw

19:30      Presentatie Droogte, Peter Schrijver - Heemraad Waterschap Rijn IJssel

20:00      Start discussie aan de hand van vragen en eindconclusie

20:30      Afsluiting seminar en napraten met een drankje