Spreker: Jan Pereboom Directeur van JP-Energiesystemen

Tijdens het bezoek van de KIVI-seniorenkring aan de energievoorziening van het nieuwe ziekenhuis in Elst kwamen we in aanraking met JP-Energiesystemen. Wij vonden dit dusdanig interessant dat we hier een lezing tijdens het netwerkcafé aan willen wijden.

JP-Energiesystemen ondersteunt bij het opwekken, opslaan en hergebruiken van duurzaam opgewekte energie. Op die manier helpen we om uw locatie te verduurzamen door het deels of geheel energieonafhankelijk te maken. Onze intelligente systemen maken heel efficiënt en effectief gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Dit gebeurt door productie, opslag en hergebruik van hernieuwbare gassen, zoals waterstof en groen gas.

  • Productie, opslag en hergebruik van hernieuwbare gassen
  • Energiesystemen op basis van waterstof
  • Biochemische productie van groen gas uit reststromen
  • Mobiele generatoren op waterstof voor tijdelijke energievoorziening

Werkwijze

Ook voor u kan JP-Energiesystemen in kaart brengen hoe een aanzienlijke verbetering van de energiezelfvoorziening en -betrouwbaarheid op uw locatie zou kunnen worden gerealiseerd. Wij doen dit door een energiescan uit te voeren. Daarbij kijken we gedetailleerd naar het energiegebruik en de eigen-opwek. Door de vraag- en aanbodstromen van energie te simuleren, kunnen we praktische inzichten bieden in haalbare oplossingen die goed afgestemd zijn op uw voorkeuren en eisen.

Ziekenhuis, Rijnstate Elst

Ons meest recente project een energiesysteem bij Rijnstate in Elst (Gld). Dit is in de zomer van 2023 in werking gesteld. In dit ziekenhuis wordt een aanzienlijk deel van de lokaal opgewekte energie opgeslagen en weer gebruikt met behulp van waterstoftechnologie. Met de huidige systeemconfiguratie wordt naar verwachting een niveau van energiezelfvoorziening van 60% bereikt. In dit systeem wordt overtollige elektriciteit gebruikt om lokaal waterstof te produceren en op te slaan. Tijdens perioden waarin de vraag naar elektriciteit groter is dan het aanbod, wordt de opgeslagen waterstof vervolgs omgezet naar elektriciteit met behulp van een brandstofcel. De overtollige warmte die door de brandstofcel wordt geproduceerd, is gekoppeld aan het verwarmingssysteem van het gebouw. Hierdoor is het totaal rendement van het systeem bijna 70%. Een geavanceerd en intelligent energiebeheersysteem overziet en beheert de hele energie-installatie.

Energieopslag op basis van PV, elektrolyse, brandstofcel en waterstof.

Zonnepanelen: 2.300 m2

Elektrolyser:     100 kWe

Brandstofcel:    100 kWe

Waterstof:         200 kg (6,6 MWh)

Brandstofcel levert elektriciteit en warmte

Energie Management Systeem

De lezing begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. Aanmelden via de KIVI website.