Bedrijfsbezoek "RD4"

Datum: Donderdag 28 september 2023

Locatie: Nijverheidsweg 4a

6422 PD Heerlen

Samenwerking KIVI en VIZL

Voor 10 gemeenten in Zuid Limburg verzorgt Rd4 de inzameling en verwerking van

afval en grondstoffen voor 145.000 huishoudens. RD4 beheert 8 milieuparken en

organiseert verschillende sorteer- en kringloopactiviteiten. Verder adviseert Rd4 de

gemeenten bij hun afval- en grondstoffenbeleid en regelt de straatreiniging,

onkruidbeheersing en gladheidbestrijding.

Programma en tijdschema excursie

13.30 - 13.45 uur Inloop met kopje koffie / thee

13.45 - 14.15 uur Bedrijfspresentatie RD4

14.15 - 15.30 uur Rondleiding

15.30 uur Einde bedrijfsbezoek

Aanmelding

Aanmelden kan tot en met zondag 17 september door een e-mail te sturen

aan: Commissaris-BH@vizl.eu

Bij de aanmelding tevens vermelden of u wél of niet komt met partner / introducé.

Vanwege veiligheidsredenen is de groepsgrootte beperkt tot 35 personen.

Daarom hanteren wij bij aanmelding de regel “wie het eerst komt…”

Voor VIZL-leden vragen we een eigen bijdrage van € 5,00 en voor niet VIZL-leden

€ 7,50. Graag gelijktijdig te voldoen met de aanmelding op rekening NL62 RABO 0173

6306 85 onder vermelding van “RD4”

Meer informatie kunt u nalezen op:

https://rd4.nl/over-rd4

Praktische informatie

Parkeren kan op de personeelsparkeerplaats (vóór de slagboom het bergje op).

Ir. Theo Nohlmans