Energy Storage in batteries
Energieopslag
21 april 2021
12:00 uur - 13:00 uur

Thuisbatterijen in Nederland, een inleiding door het bedrijf iwell

Op 21 april legt Michiel Wiggers, technisch directeur bij iwell, uit hoe de batterijsystemen werken aan de hand van een aantal voorbeeldcasussen. Zo komt een flatrenovatie voorbij waar elektrisch gekookt wordt en flinke warmtepompen op het dak staan en een voetbalclub die eigenlijk geen zonnepanelen mocht plaatsen omdat de plaatselijke netbeheerder de teruglevering niet wilde accepteren. iwell zet systemen in met een vermogen van 10 kW of 30 kW waardoor al flink extra ruimte op het net ontstaat. Ook wordt er ingegaan op de in ontwikkeling zijnde regelgeving rondom batterijsystemen.

EL Noord-Brabant