Zakelijke, innovatieve, ondernemende of kennis ecosystemen; juist de toekomst of alweer achterhaald door fieldlabs? 

Grenszlab is een fieldlab waar studenten, bedrijven, onderwijs en overhead samen komen om te werken aan de de oplossingen van morgen. Als onderdeel van de beweging “gezondste regio” bezig met aantrekken en behouden van talent in het prachtige Noord-Limburg! 

Alleen al in de Limburgse natuur zijn vele soorten ecosystemen te vinden, waarin een diversiteit van planten, dieren, organismen en abiotische factoren met elkaar interacteren en samen een systeem vormen. Voorbeelden hiervan zijn duingebieden, loofbossen en het waddengebied. Geïnspireerd op de natuur, gebruikt de mens ook steeds vaker menselijke ecosystemen. We leven namelijk in een wereld waarin het steeds moeilijker wordt voor organisaties om ‘’alleen’’ te innoveren. Complexe problemen zoals bijvoorbeeld klimaatverandering, vergrijzing en covid-19 vragen om samenwerking over organisatiegrenzen heen. Om krachten te bundelen voor vernieuwing, werken organisaties steeds vaker samen. Deze samenwerking over organisatiegrenzen heen, wordt ook wel open innovatie genoemd. 

Open innovatie betekent dat interne kennis gecombineerd wordt met externe kennis. Een vorm van open innovatie is het ecosysteem; een complexe samenwerking tussen een variëteit aan organisaties die gezamenlijk streven naar de realisatie van een specifiek doel. Er bestaan meerdere type ecosystemen, die allen een andere rol kunnen spelen in het oplossen van complexe problemen. In dit webinar zullen we het ecosysteem concept introduceren en verschillende type ecosystemen en diens implicaties bespreken. Ook zullen we bespreken hoe de gezondheid van deze samenwerking in kaart kan worden gebracht.

Spreker        Dieudonnee Cobben -  Promovenda aan de Open Universiteit en KIVI-bestuurslid

Moderator        Hidde van Erp – Projectleider “Grenszlab” en KIVI-lid

Hidde van Erp (@HiddeVanErp) / Twitter

Programma

 -  uur Introductie ecosystemen
 -  uur Break-out rooms werksessies over de meerwaarde van ecosystemen en fieldlabs voor u
 -  uur Conclusies en next steps