Bericht afkomstig van KIVI afdeling Regio Gelderland

Bericht afkomstig van KIVI afdeling Regio Gelderland. Zie ook https://www.kivi.nl/afdelingen/regio-gelderland/nieuws/artikel/energietransitie en https://www.kivi.nl/afdelingen/regio-gelderland/nieuws/artikel/regionale-energiestategie

Een sub-groep van de klankbordgroep Ingenieurs en Energietransitie heeft de plannen van 30 Regionale Energiestrategieen becommentarieerd.

Wat opvalt dat de Regio's ogenschijnlijk willekeurig bepaald zijn en dat het vermogen van 35 TWh dat ze moeten opwekken niet onderbouwd is. De vraag is of de RES-plannen wel voldoende draagvlak hebben. Een voorbeeld is het verduurzamen van bestaande woningen waarmee zeer hoge kosten gemoeid zijn. De samenvatting van de sub-groep is te zien op de website van de klankbordgroep: https://www.kivi.nl/afdelingen/klankbordgroep-ingenieurs-energietransitie/achtergrondinformatie

Met vriendelijke groet,
Gerard Thomas