Het 380/150 kV-hoogspanningsstation Maasbracht is gebouwd in 1967, als eerste fase van het 380 kV-hoogspanningsnet in Nederland. Dit hoogspanningsstation is verouderd en daarom vindt een volledige vernieuwing van het 380 kV-hoogspanningsstation plaats op de huidige locatie. Op dit station is tevens de nabij gelegen Clauscentrale aangesloten.