sibelco.png
Bedrijfsbezoek
De uiterste inschrijfdatum is 7 april 2019
12 april 2019
13:45 uur - 17:30 uur

Sibelco, quartz zand winning en herinrichting groeve

Tijdens deze excursie zijn we te gast bij de vestiging te Heerlen, waar quartz zand (zilverzand of witzand) wordt gewonnen. De samenstelling bestaat grotendeels uit siliciumdioxide. Hoe hoger het SiO2 gehalte, hoe zuiverder.

NML Limburg