17 KIVI-leden, aanmerkelijk minder dan gebruikelijk bij een pre-Corona regio bijeenkomst, werden op bijzonder enthousiaste manier ontvangen, verzorgd, toegesproken en rondgeleid bij een lezing over en bezoek aan het NZH Vervoer Museum in Haarlem.

www.nzh-vervoermuseum.nl

De Noord-Zuid-Hollandsche Stoomtramweg-Maatschappij (NZHSTM), later Noord-Zuid-Hollandse Vervoer-Maatschappij (NZH VM) is een voormalig openbaarvervoerbedrijf dat op 2 juni 1880 in Hillegom werd opgericht. Het bedrijf veranderde verschillende keren van naam en ging in 1999 uiteindelijk op in Connexxion. Als rechtstreekse voortzetting van NZH, kon Connexxion in 2006 haar 125-jarig bestaan vieren.

Het NZH Vervoer Museum is een stichting die tot doel heeft rijdend en stationair erfgoed in stand te houden. Het museum draait volledig op vrijwilligers en is ontstaan in 1981 toen de NZH 100 jaar bestond, initieel met het idee om een bedrijfsmuseum op te richten. Later is dit omgezet in een vervoer museum, dat zich richt op het stad- en streekvervoer dat vanaf 1878 in het noordwesten van Nederland (boven de lijn Den Haag – Voorburg – Leiden – Utrecht – Amsterdam) is uitgevoerd, uitgezonderd het stadvervoer in Amsterdam en Den Haag.

Oorspronkelijk was het museum gevestigd op het garageterrein van de NZH aan de Leidsevaart in Haarlem. Omdat dit terrein verkocht werd voor de ontwikkeling van woningbouw, is het museum in 2015 verhuisd naar het huidige onderkomen in de Waarderpolder.

In het museum staan 4 trams (de oudste is van 1896) en 11 bussen die voorheen bij de NZH of andere vervoerbedrijven in dit deel van Nederland hebben gereden. De meeste bussen zijn rijvaardig en worden geregeld ingezet voor ritten met publiek. In het museum worden deze voertuigen goed onderhouden en gerestaureerd. De restauratie van een motorwagen van de tram uit 1904 wordt over enkele jaren afgerond. In 2019 is de restauratie van een DAF-streekbus uit 1972 (de enige bewaard gebleven bus van de eerste serie bussen van geheel Nederlandse makelij) afgerond.

Daarnaast is in het museum een vaste tentoonstelling opgesteld en worden elk jaar tijdelijke tentoonstellingen, gewijd aan één onderwerp, gehouden – momenteel in het kader van 75 jaar bevrijding ‘Vlak voor, tijdens en net na de 2e Wereldoorlog’.