Op woensdagmiddag 19 april bezochten 30 KIVI leden de excursie TomTom in Amsterdam.

In een indrukwekkend Engelstalig programma met presentaties over de TomTom geschiedenis,  kaarten ontwikkeling,  een traffic demo, automotive achtergrond en een uitleg over TomTom autonoom rijden werden de aanwezigen bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.

De zes fasen autonoom rijden van 0 (volledige controle door bestuurder)  tot 5 (geen stuurwiel meer) werden toegelicht en uitgelegd dat de ontwikkeling nu in fase 4 zit; met behulp van een auto (cockpit) simulator en een virtual reality presentatie konden de deelnemers ervaren hoe autonoom rijden zich ontwikkelt en welke kaarten, sensoren en route informatie daarin een rol speelt;  GPS informatie is te onnauwkeurig en niet op alle plekken op aarde beschikbaar zodat er nieuwe technieken voor plaatsbepaling nodig zijn.

De stand van zaken bij de diverse auto fabrikanten werd toegelicht en de filosofie van TomTom dat ze nooit de auto zullen gaan bouwen maar wel de software/techniek om autonoom rijden mogelijk te maken; hun samenwerking met NVIDIA en overname van AUTONOMOS maken samen met de enorme kaart techniek van TomTom dat ze tot de wereldleiders op het gebied van autonoom auto rijden gerekend worden.

Tijdens de presentaties was er voldoende  gelegenheid om vragen te stellen maar de animo aan het eind van de middag, om onder het genot van een drankje en het prachtig uitzicht op de zesde etage met alle experts te kunnen na praten, was heel groot.

Programma

 -  uur Aankomst en welkom
 -  uur TomTom Traffic Demo
 -  uur TomTom Automotive achtergrond
 -  uur Autonomous driving en TomTom
 -  uur Cockpit demo & VR demo (hands-on met onze demo's die autonoom rijden in actie laten zien)
 -  uur Drankjes en 'Meet the team' - informeel netwerken
 -  uur Einde excursie