Vakbeurs & congres
Samen op weg naar slimme productieautomatisering
Nieuwe pijler: Digital Innovation


See English below

Vision, Robotics & Motion 2024

Strengere klanteisen, kortere doorlooptijden, hoge werkdruk en personeelstekort…Als maakbedrijf sta je voor uitdagingen die impact hebben op de effectiviteit en continuïteit van je productieomgeving. Het automatiseren van de productieomgeving of een deel hiervan, met robotica, vision en motion maar ook met digitaliseringsoplossingen, kunnen het verschil maken. Het vinden en implementeren van passende oplossingen is echter vaak net zo uitdagend als tijdsintensief. Wat is er allemaal mogelijk, hoe pak je dat aan en nog belangrijker, wie kan je hierbij helpen? Dat ontdek je tijdens Vision, Robotics & Motion. En met de toevoeging van de nieuwe pijler Digital Innovation, is deze vakbeurs dé one-stop-shop voor de fabriek naar de toekomst. 

Vision, Robotics & Motion biedt je een compleet overzicht met oplossingen om slim te automatiseren in een productieomgeving:

  • Ruim 100 exposanten: fabrikanten, systeemintegratoren, leveranciers en adviseurs die je kunnen helpen met passende oplossingen en de implementatie op de beursvloer
  • Congres gericht op de praktijk met use cases en tips van maakbedrijven en hoor de laatste technologische ontwikkelingen en toepassingen van vakexperts
  • Demopleinen met diverse innovatieve op de praktijk gerichte toepassingen
  • Nieuwe pijler Digital Innovation. Ruim 30 partijen op de beursvloer en diverse sprekers helpen je graag op weg met slimme en praktische digitaliseringsoplossingen. 

Nieuwe pijler: Digital Innovation

De mogelijkheden en tools om te digitaliseren zijn omvangrijk, vaak complex en vragen hoge investeringen. Het is niet onbegrijpelijk dat je als manager in een hightech- of maakbedrijf tegen een grote hoeveelheid praktische zaken aanloopt. Je wilt mee in de digitaliseringsgolf, maar waar beginnen je? Wat is toepasbaar in jouw bedrijf, hoe pak je een implementatie goed aan en hoe pas je nieuwe technologieën als Artificial Intelligence toe in bijvoorbeeld je huidige machinepark of productieomgeving? Om nog maar niet te spreken over de overstap van analoog naar digitaal. Om deze bedrijven hiermee op weg te helpen, voegen we bij Vision, Robotics & Motion een nieuwe pijler toe: Digital Innovation.

Voor meer info zie Mikrocentrum Events.

Voor gratis registratie klik hier.

English

This is Vision, Robotics & Motion 2024

Tighter customer demands, shorter lead times, high workload, and personnel shortage... As a manufacturing company, you face challenges that impact the effectiveness and continuity of your production environment. Automating your production environment or part of it, with robotics, vision and motion but also with AI solutions, can make a difference. However, finding and implementing appropriate solutions is often as challenging as it is time-consuming. What is possible, how do you approach it, and, more importantly, who can help you? You will discover this during Vision, Robotics & Motion. And with the addition of the new Digital Innovation pillar, this trade fair is the one-stop shop for the factory into the future.

Vision, Robotics & Motion offers you a complete overview of solutions for smart automation in a production environment:

  • Over 100 exhibitors: manufacturers, system integrators, suppliers and consultants who can help you with appropriate solutions and implementation on the show floor
  • Congress focused on practice with use cases and tips from manufacturing companies and hear the latest technological developments and applications from subject matter experts.
  • Demo zones with various innovative practice-oriented applications
  • New pillar Digital Innovation. Over 30 parties on the exhibition floor and various speakers will help you on your way with smart and practical digitalisation solutions.

New pillar: Digital Innovation.

The possibilities and tools to digitize are vast, often complex and require high investments. It is not incomprehensible that, as a manager in a high-tech or manufacturing company, you run into a host of practical issues. You want to join the digitization wave, but where do you start? What is applicable in your company, how do you properly tackle an implementation and how do you apply new technologies like Artificial Intelligence in, for instance, your current machinery or production environment? Not to mention the transition from analogue to digital. To help these companies with this, we at Vision, Robotics & Motion are adding a new pillar: Digital Innovation.

For more info: Mikrocentrum Events.

For free registration click here.