Stuur voor vragen en/of opmerkingen een e-mail naar tme@kivi.nl.

Nienke van der Noordaa voorzitter
Stijn Santen lid
Toon Buddingh Penningmeester