De Fundamenten van Internet

Smartphones, slimme elektriciteitsnetwerken, slimme steden, … het is duidelijk dat een verbinding met het internet al lang niet meer enkel voor web-browsing is, maar dat die verbindingen sterk met onze samenleving verstrengeld zijn. En met de opkomst van het “internet-der-dingen”, neemt de mate van verstrengeling alleen nog maar toe. Dientengevolge, kunnen zelfs kortstondige onderbrekingen in de verbinding met het internet hele sectoren (zoals bijv. bankieren) lam leggen, met verstrekkende gevolgen voor onze samenleving. Maar waar zijn we nu zo afhankelijk van geworden?

Het belang van een goed functionerend internet voor de nationale veiligheid wordt onderkend door overheden, met name nu hacking activiteiten lijken toe te nemen. Om onze nationale veiligheid te kunnen beschermen is het dus noodzakelijk te weten wat de bouwstenen zijn van het internet, welke risico’s die bouwstenen lopen, en wat de impact zou zijn op de samenleving indien een paar van die bouwstenen zouden worden aangetast (moedwillig of anderszins).

Deze thema-avond ging in op die vraagstukken en werd gehouden op steenworp afstand van de Amsterdam Internet Exchange, één van de grootste en belangrijkste internetknooppunten van de wereld. De avond bestond uit 3 onderdelen:

1. We begonnen met een presentatie van Marijke Kaat, medewerker netwerkinnovatie en -productontwikkeling bij SURFnet, over hoe het internet werkt.

2. Nadien keken we bij Interxion (datacenter) om met eigen ogen te kunnen zien wat voor apparatuur er allemaal gebruikt wordt om internetverbindingen te kunnen opzetten.

3. De laatste presentatie werd verzorgd door Benno Overeinder, managing director NLnetLabs, die in ging op de kwetsbaarheden van het internet en hoe deze zijn te vatten in een risicoanalyse voor beleidsmedewerkers.

Vanwege de tour door het datacenter was het aantal deelnemers gelimiteerd!

Bij aanmelding diende u het nummer van ID-kaart, paspoort of rijbewijs, waarmee u zich dient te legitimeren bij de
tour, aan ons door te geven. Zij die de ID-gegevens niet wensen te geven, konden niet deelnemen. Alle gegevens
zijn na de activiteit verwijderd.

Er was een identificatieplicht voor deelname aan de tour!

Programma

 -  uur Inloop met gratis broodmaaltijd
 -  uur Introductie door dr.ir. Fernando Kuipers
 -  uur Lezing Marijke Kaat, SURFnet
 -  uur Tours in groepen
 -  uur Lezing Benno Overeinder, NLnetLabs
 -  uur Netwerken + drankjes (voor eigen rekening)