De nieuwe najaarseditie 2023 van TNO’s Monitor Draadloze Technologie is nu online. Evenals in andere jaren bestaat de Monitor Draadloze Technologie uit twee schriftelijke rapportages. In de voorjaarseditie belicht TNO vooral een aantal draadloze technologieën vanuit voornamelijk technisch-inhoudelijk perspectief. Er is veel aandacht voor 5G, waaronder in de gezondheidszorg, broadcasting en private 5G en is vooral gericht zijn op tendensen vanuit de gebruikers, providers, standaardisatie en nationale beleidsontwikkeling rond spectrumregelgeving.

Veiling frequenties 5G voorjaar 2024 gepland

TNO publiceert Monitor draadloze technologie

Met de Monitor Draadloze Technologie biedt TNO een degelijk, actueel en toegankelijk overzicht van de stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling en inzet van draadloze technologie.

De Monitor Draadloze Technologie bedient verschillende doelgroepen bij overheid en bedrijfsleven in Nederland en is bedoeld voor lezers met een algemene achtergrond in de telecommunicatie.

In principe worden vanuit een nationaal perspectief wereldwijde ontwikkelingen gevolgd.

Evenals in andere jaren bestaat de Monitor Draadloze Technologie uit twee schriftelijke rapportages.

In de voorjaarseditie belichtte TNO vooral een aantal draadloze technologieën vanuit voornamelijk technisch-inhoudelijk perspectief.

De najaarseditie is vooral gericht zijn op tendensen vanuit de gebruikers, providers, standaardisatie en nationale beleidsontwikkeling rond spectrumregelgeving.

De TNO najaarseditie 2023 is hier te downloaden.

Samenvatting Monitor Draadloze Technologie najaar 2023

Deze najaarseditie van 2023 (pdf) behandelt een verscheidenheid aan onderwerpen rond specifieke draadloze toepassingsmogelijkheden en -concepten die vooral ook van belang zijn voor Nederland.

In die zin zijn de ontwikkelingen rond het realiseren van draadloze capaciteit op de Noordzee zeker typerend.

Centraal in het betreffende hoofdstuk staan het Connectivity Fieldlab North Sea (CFNS) en de pragmatische aanpak om op een organische wijze tot die realisatie te komen.

Ook heeft het hoofdstuk over 5G-technologie voor eHealth een duidelijk actueel belang voor Nederland.

Aan de hand van relevante bevindingen vanuit het Europese H2020-programma 5G-HEART wordt de progressie op dit onderwerp en de betekenis voor de gezondheidszorg behandeld.

Verder wordt, tegen de achtergrond van een diversificatie van de manieren waarop je tegenwoordig kunt televisiekijken, ingegaan op de ontwikkeling rond 5G Broadcast die abonnementsvrije omroepdistributie mogelijk kan (blijven) maken.

De recente beschikbaarheid van frequentiebanden voor private 5G-netwerken in Nederland geeft het hoofdstuk waarin de mogelijkheden voor deze netwerken worden toegelicht, hoge actualiteitswaarde.

Last but not least bevat ook deze editie de jaarlijkse update op het gebied van standaardisatieactiviteiten binnen 3GPP.

TNO maakt de Monitor Draadloze Technologie op verzoek van het ministerie van EZK. De monitor beschrijft de ontwikkeling en inzet van draadloze technologie, bedoeld voor verschillende doelgroepen bij bedrijfsleven en overheid.

In deze najaarseditie, de volgende onderwerpen:

•             Connectiviteit ter zee: Connectivity Fieldlab North Sea.

•             5G voor gezondheidszorg: een update.

•             5G voor omroepdistributie.

•             Private 5G-netwerken in Nederland.

•             Stand van zaken rond 3GPP-standaardisatie.

Verder te lezen in de najaarseditie van 2023 (pdf)