Lustrumbijeenkomst van de Afdeling Transportkunde en Logistiek.

Tezamen met het Dispuut Transportkunde, de leden van de Alumnivereniging Transportkunde Pandora en de leden van het KIVI afdeling Transport & Logistiek zal na de zomer op woensdag 11 september a.s. een groots evenement gehouden worden bij de Kromhout Kazerne te Utrecht.
We vieren dan het 45ste lustrum van onze KIVI-afdeling en we vieren tevens tweejaarlijkse reünie van de Alumnivereniging. Als thema voor dit evenement richten we dan gezamenlijk de blik op het verleden, het heden en de toekomst van ons dynamische vakgebied.

Eerste sprekers bekend!
Hugo Roos zal spreken over het verleden en Bart van Riessen (ECT) over de toekomst van logistiek.
De overige sprekers volgen.

Graag brengen wij u de komende tijd op de hoogte van de nadere bijzonderheden van dit lustrum / deze reünie.

Reserveer dus vast 11 september 2019 van 16.00 - 21.00 uur in uw agenda en verheug u vast op een gezellige en interessante bijeenkomst!