Als vervolg op de succesvolle bijeenkomst tijdens het NVC 2023, houden CROW, KIVI en NVC op woensdag 29 mei 2024 een discussiemiddag in Zwolle om samen met de vakwereld ideeën uit te wisselen over de Verkeerskundige van de Toekomst. Dat is in ieder geval een professional die bijdraagt aan een vitaal Nederland dat bereikbaar is en waar het prettig leven is.

Dé verkeerskundige bestaat niet, daarvoor is het werkveld te veelzijdig. Naast specialisten zijn er ook generalisten nodig bij de aanpak van verschillende maatschappelijke opgaven, nu en in de komende jaren. Juist in de samenwerkende en verbindende rol van verkeer schuilt de kracht van een waardevol en prachtig beroep in uiteenlopende werkvelden.

Maar waar moeten de verkeerskundige generalist en specialist van de toekomst dan aan voldoen? Hoe zorgen we ervoor dat elke verkeerskundige de snelle ontwikkelingen kan bijbenen? Hoe houden we het vakgebied aantrekkelijk zodat jongeren blijven kiezen voor het beroep? Ook in dit werkveld lopen de vacatures op.

De uitdagingen waar we voor staan vergen samenwerking en krachtenbundeling tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en onderwijs. En ze vragen om actie van de vakwereld! Van zowel jong als oud. Wil je hierover meepraten? Kom dan op woensdag 29 mei naar Zwolle voor een levendige bijeenkomst om de ambities en noodzakelijke acties verder vorm te geven.

PROGRAMMA:

13:30  Inloop met koffie en thee

14:00  Welkom door directie Windesheim en toelichting programma

14:10  Zonder verkeerskundige staat alles stil. Waarom is het onderwerp zo belangrijk?

15:00  Werksessie ronde 1 Wat moet er gebeuren en wat is hiervoor nodig?

15:45  Pauze

16:00  Werksessie ronde 2 Wat moet er gebeuren en wat is hiervoor nodig?

16:45  Plenaire terugkoppeling

16:55  Vervolgafspraken

17:00  Borrel

Schrijf je hier in voor de bijeenkomst!