SEMINAR: Innovaties in Mobiliteit en verkeersveiligheid

Bron: Wikipedia Frog AGV systems

Programma opzet:

Scope:

 • Blik op de toekomst als rode lijn. De context van de Mobiliteitstransitie waar we in zitten, de behoefte aan innovaties daarin. Wat zijn mogelijke effecten van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op de verkeersveiligheid.
 • Vertrekpunt: wat is het probleem, in termen van de maatschappelijke opgave(n), kosten besparingen etc.
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze ontwikkelingen bijdragen aan een verbetering van de verkeersveiligheid
 • Hoe kunnen we eventuele risico’s die zich voor kunnen doen, tijdig detecteren en beheersen/compenseren
 • Welke verschillen zien we tussen stedelijk gebied en de regio’s buiten de randstad, in het kader van mobiliteitsdiensten voor bereikbaarheid landelijke gebied en consequenties daarvan voor de  verkeersveiligheid
 • Van welke innovaties/ontwikkelingen verwachten we dat ze de verkeersveiligheid intrinsiek kunnen verbeteren, en hoe kunnen we die ontwikkelingen versnellen

Sprekers zullen vanuit verschillende invalshoeken hun visie op het thema geven (de 3 pijlers uit het werkveld verkeersveiligheid):

 • Voertuigontwikkelingen
 • Inpassing in het mobiliteitssysteem (infrastructuur en omgeving)
 • Mens (gedrag, maatschappelijk belang)

Dit seminar wordt georganiseerd door KIVI Regio Gelderland in samenwerking met:

 • KIVI afdeling Verkeer & Vervoer
 • Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Automotive
 • Royal HaskoningDHV

PROGRAMMA

16.00 uur             Inloop en ontvangst met koffie, thee en cake

16.30 uur             Welkom en inleiding door de dagvoorzitter (vanuit KIVI Verkeer & Vervoer)

 • Dagvoorzitter - Peter Morsink namens gastheer RHDHV: huidige stand van zaken en integrale verkeersveiligheidsbenadering in de mobiliteitstransitie

16.45 uur             Presentaties

 • RDW - Indra Carolus en Gijsbert de Kam: Toelating nieuwe voertuigtypen
 • MRDH - Patrick van Norden: Ervaringen met de inpassing van nieuwe concepten van autonoom collectief personen en goederen vervoer
 • Royal HaskoningDHV - Maria Oskina: Ervaringen uit het project Interregional Automated Transport
 • HAN - Marith Dieker: Wisselwerking technologie en sociaal maatschappelijke verandering    

18.15 uur​             Pauze met broodjesbuffet

18.45 uur             Interactieve paneldiscussie onder leiding van de dagvoorzitter

 • Aan de hand van stellingen discussie tussen de panelleden in interactie met de deelnemers

19.30 uur             Afsluitende borrel