Het bestuur van de Afdeling Verkeer en Vervoer brengt graag de onderstaande lezing over ERTMS onder uw aandacht.

Het huidige systeem voor beveiliging van het spoor wordt vervangen. Het huidige systeem is weliswaar al zeer veilig, maar het veiligheidsniveau kan nog hoger en grensoverschrijdend verkeer wordt makkelijker. Daarnaast kan met dit systeem mogelijk een hogere bezettingsgraad (capaciteit) van de lijnen worden verkregen. Om dit mogelijk te maken wordt het zogenaamde ERMTS systeem ingevoerd. Het European Rail Traffic Management System (ERTMS) is de Europese standaard voor treinbeveiliging en gaat de huidige treinbeïnvloeding systemen en spoorwegseinen vervangen. 

Het Nederlandse spoor is een van de meest druk bereden sporen ter wereld. Daarom is het belangrijk om goed beslagen ten ijs te komen. Eerst is naast het huidige ATB systeem met ERTMS op de lijn Amsterdam-Utrecht een zogenaamde dual-signalling pilot gedaan en hierbij gekeken naar de werkprocessen, treintechniek en capaciteit, het gebruiksgemak, de werkdruk en de veiligheid. De pilot is begonnen in 2013 en is in 2015 afgerond. Vanaf 2014 is de planuitwerkingsfase gestart, waarin de uitrol van ERTMS wordt voorbereid. Vanaf 2016 start de aanbesteding en de uitrol in Nederland van ERTMS level 2 only. 

De pilot werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In de pilot werkten ProRail, NS, onderhouds- & servicebedrijven en goederenvervoerders samen. De goederenvervoerders reden tijdens de pilot met hun treinen op het baanvak Amsterdam-Utrecht onder ERTMS. NS nam deel met Sprinter Light Trains en de ICE vloot. De bevindingen uit de pilot worden met de Nederlandse spoorsector gedeeld en gebruikt bij het programma ERTMS. 

De Nederlandse regering besloot met de Voorkeursbeslissing in 2014 om het Nederlandse spoorwegnet uit te gaan rusten met het ERTMS systeem op internationale lijnen en op grote delen van het spoor op de drukste trajecten.

Sprekers
Luister en treedt in dialoog met de sprekers. Je zou jezelf al diverse vragen kunnen stellen. Met ERMTS zijn substantiële financiën gemoeid. Hoe vertaald zich dit in de besturing. Het is ook technisch een hoogstandje, omdat we inhaken op het bestaande spoor, een zogenaamd Brownfield project. Belangrijk dat de treinapparatuur van de ene leverancier moet gaan samenwerken met de baanapparatuur van de andere leverancier en de diverse bijbehorende en aanpalende (software) systemen. Hoe kun je dit goed beheersen? Hoe balanceer je de belangen van de diverse stakeholders, techniek, leveranciers, politiek, reizigers en vele anderen. 

Beide sprekers zullen ieder vanuit het eigen perspectieven en ervaringen hun verhaal brengen.
- Wim Fabries, Programmadirecteur ERTMS, ministerie van Infrastructuur en Milieu
- Eelco Schrik, Projectleider/Specialist ERTMS, Strukton Rail

Programma
16.00 uur Inloop en registratie
17.00 uur Start presentatie 1
18.00 uur Pauze en broodjes
18.30 uur Start presentatie 2
19.30 uur Netwerken en Borrel
20.30 uur Einde

Bijzonderheden
 - Let op mogelijk vertragingen en omleggingen i.v.m. de herinrichting van de wegen.
 - Parkeren: in de RABO parkeergarage alleen na registratie en aanmelding bij dit evenement.
 - Aantal deelnemers: maximum 60 pax, first come first serve.
 - Registratie uiterlijk vrijdag 16 oktober.

Aanmelden en informatie
Aanmelden via de website https://www.kivi.nl/afdelingen/informatica/activiteiten/activiteit/de-context-ermts
Let op: KIVI-leden dienen bij aanmelden eerst ingelogd te zijn. Dan verschijnt het correcte inschrijfformulier met de te betalen kosten. 
Meer informatie bij Robert Bierwolf, e. robert.bierwolf@xs4all.nl