Winnaar van de Cuperusprijs van de KIVI-afdeling Verkeer en vervoer is dit jaar Rik Schakenbos. Afdelingsvoorzitter Jan Ploeger reikte de prijs uit op 2 november tijdens het diner, voorafgaand aan het Nationaal Verkeerskunde Congres in Zwolle. De winnaar van deze prestigieuze prijs studeerde af aan de TU Twente met het onderwerp: ‘’Waardering van de overstap in een multi-modale openbaar vervoer verplaatsing”.

Kennis over deze waardering is erg belangrijk voor het nog beter maken van de prognoses van multi-modale verkeersmodellen. Naast uitstekende inhoud (creativiteit, innovatie, breedheid, systematiek en consistentie) en aanpak (diepgang, onderbouwing, en helderheid/leesbaarheid) is de relevantie voor het vakgebied doorslaggevend geweest voor deze prijs.

Het afstudeerwerk van Rik Schakenbos is gekozen uit zeven rapporten/abstracts die werden ingediend door  verschillende universiteiten, waaronder de TU Delft, TU Twente en VU Adam. De TU Eindhoven, Radboud Universiteit, RU Groningen waren deze keer niet vertegenwoordigd.  Van twee rapporten zijn alleen goede samenvattingen meegestuurd en deze vielen hierdoor minder op. Opvallend was dat een aantal goede inzendingen vooral een relatie legde tussen economie en infrastructuur. Een voorbeeld is de studie ‘’Het waarderen van Iconische infrastructuurprojecten’’ zoals de Erasmusbrug.  Interessant, want meer uitgeven voor mooie infrastructuur is, in deze tijd waar elk dubbeltje wordt omgedraaid, een spraakmakend onderwerp. Daarnaast was er een onderzoek naar de optimale belastingtarieven m.b.t. benzine en diesel in Europa. Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt was ook het onderzoek van belang naar het keuze proces van KLM piloten bij het meenemen van de hoeveelheid kerosine op een vlucht. Uiteindelijk ging de eindstrijd tussen twee rapporten die beiden openbaar vervoer als onderwerp hadden.

Menno Yap is uiteindelijk runner-up geworden met een boeiend verhaal over de robuustheid van een openbaarvervoernetwerk gezien vanuit de passagier. Op de TU Delft heeft hij netwerken voor openbaar vervoer op meerdere niveaus bestudeerd en geëvalueerd. Hij kwam met praktische aanbevelingen om de robuuste werking en daarmee betrouwbaarheid van het systeem te verbeteren.

Cuperusprijs

De Afdeling Verkeer en Vervoer van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) looft in samenwerking met CROW en Royal HaskoningDHV eens per twee jaar de Cuperusprijs uit voor het beste afstudeerwerk aan een Nederlandse universiteit op het gebied van verkeer en vervoer. Met de Cuperusprijs wil KIVI de herinnering aan een groot man op het vakgebied Verkeerskunde en Vervoerstechniek levend houden.

In 2018 reiken we de Cuperusprijs weer uit.