*** English Below: ***

Dit evenement staat in het teken van de European Young Engineers (EYE) we maken kennis met de onlangs gekozen president Nadja Yang. Als Young KIVI Engineers zijn wij medeoprichter en lid van deze Europese organisatie. De EYE organisatie heeft de afgelopen jaren een positieve transformatie en groei doorgemaakt.

Nadja Yang heeft binnen EYE eerst de functie van vice president of public policy gehad, waarna zij sinds kort gekozen is tot president of EYE. Naast haar functie binnen de EYE community, is studeert zij als PHD aan Oxford op systems engineering. Verder is zij geïnteresseerd in groene energie en de  circulaire economie.

In deze YKE meetup zullen kennis maken met EYE, de nieuwe president en haar visie en plannen voor te toekomst van de organisatie. Op het eind is er ruimte voor een Q&A sessie.

***

This event is dedicated to the European Young Engineers (EYE) and we will meet the recently elected president Nadja Yang. As Young KIVI Engineers we are co-founder and member of this European organization. The EYE organization has undergone a positive transformation and growth in recent years. 

Nadja Yang first held the position of vice president of public policy within EYE, after which she was recently elected president of EYE. In addition to her position within the EYE community, she is studying systems engineering as a PhD at Oxford. She is also interested in green energy and the circular economy. 

In this YKE meetup we will get to know EYE, the new president and her vision and plans for the future of the organization. At the end there is room for a Q&A session.