Ledenraad

De Ledenraad vertegenwoordigt de 17.500 leden van KIVI. De Ledenraad stelt het beleid van de vereniging vast en controleert het Hoofdbestuur. Elke afdeling vaardigt één vertegenwoordiger af in de Ledenraad, daarnaast zijn er tien vrije zetels. Leden van de Ledenraad worden voor een periode van drie jaar gekozen en zijn voor één aansluitende periode herbenoembaar. De Ledenraad vergadert twee keer per jaar. Een functie in de Ledenraad is onbezoldigd.


Afdeling

Naam                                                                

Aerospace Engineering M.E.G. Verhaeg
Bedrijfskunde Vacature
Bouw dr. ir. C.A. Vietsch
Bouw- en Waterbouwkunde ir. H.A. Kraaijenbrink
Chartered Engineering dr. ir. E. Schrik CEng
Commercieel Ingenieur ing. M. Kraai
Defensie en Veiligheid P.S. Rouffaer
Duurzame Technologie ing. J.A. Susebeek
Elektrotechniek ing. P. van Moerkerken
Energie- en Warmtetechnologie Vacature
Filosofie & Techniek prof. ir. J.C. van den Broek
Geotechniek ing. M. Hoogvliet
Geschiedenis der Techniek ir. F.W. van den Berg
Industrieel Ontwerpen A. Kranenburg MSc
Informatica S. Hadri BSc
Kerntechniek ir. M. van der Borst
KIVI International Engineers drs. R.J. Hoffmann
Landgebruik en Watermanagement Vacature
Maintenance ing. A. Smit
Maritieme Techniek ir. R. van de Graaf
Mechanica ir. D.Y.P. Cobben BSc (gemachtigde)
Medische Technologie ir. E.B.G.T. Draaijers
Meet-, Regel- en Besturingstechnologie Ing. G.G. Thomas
Mijnbouw Vacature
Nederlandse Procestechnologen ir. J.W.J. van Haarst
Netwerk Vrouwelijke Ingenieurs Vacature
Offshore Techniek S.E. van der Werff
Olie- en Gastechnologie prof. dr. ir. J.D. Jansen
Railsystemen ir. E.R. Tegelberg
Regio Alkmaar ing. W.J. Grim MSc
Regio Gelderland ir. C.A. de Vries
Regio Haarlem ir. J.M. van Doorn
Regio Limburg Zuid ir. D.Y.P. Cobben BSc
Regio Noord ing. R.W. Jonkers
Regio Noord- en Midden-Limburg Vacature
Regio Noord-Holland ir. A.C.G. van Beurden
Regio Oost  A.M. Simons
Regio Utrecht ir. A.G. Looij
Regio Zeeland ing. P.R. Marinissen
Regio Zuid J. Vissers MSc
Regio Zuid-Holland Vacature
Risicobeheer en Techniek prof. dr. ir. J.A.A.M. Stoop
Techniek, Maatschappij & Economie drs. N.J. van der Noordaa
Technische Fysica dr. J.I.M. Botman
Telecommunicatie ir. R. Julemont-Gerssen
Transportkunde en Logistiek dr. ir. B.J.A. Pielage
Tunneltechniek en Ondergrondse Werken ing. E. van der Waals
Verkeer en Vervoer ir. P.L.J. Morsink
Voertuigtechniek Vacature
Werktuigbouwkunde ing. R.J. Eikelboom
Young KIVI Engineers ing. M. Mareels
   

Ledenraadsleden vrije kandidaatsstelling

 
E. Kemp BSc  
ing. J. van der Velden  
ir. F.J.M. Heitkamp MBA  
ing. J.H. Jonker  
ir. L.J.M. van der Zon  
dr. R. Plat  
ir. J.J. Meijer  
prof. dr. ir. A.E.C. van der Stoel  
ir. P. Dijkshoorn MSE  

Contact met de Ledenraad

Voor vragen over de Ledenraad en het doorgeven van wijzigingen, kunt u contact opnemen met Anneke Ritsema van het secretariaat van de Ledenraad, via SecretariaatLR@kivi.nl.
De Ledenraadsvergaderingen voor 2021 zijn 14 juni en 13 december.

De Financiële Commissie adviseert de Ledenraad met betrekking tot de financiële zaken van de vereniging.

Voor contact met de financiële commissie: financielecommissie@kivi.nl

De Ledenraadscommissie ondersteunt het proces van beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming in de Ledenraad en stimuleert een effectieve communicatie tussen Hoofdbestuur en Ledenraad.
Voor contact met de ledenraadscommissie: ledenraadscommissie@kivi.nl

De Gebouwcommissie adviseert de Ledenraad en het Hoofdbestuur over alle zaken betrekking hebbende op het gebouw, inclusief groot onderhoud. De leden van de commissie zijn geen lid van de Ledenraad of het Hoofdbestuur.
Voor contact met de gebouwencommissie: gebouwcommissie@kivi.nl