Target Grid is TenneT's beeld van een geïntegreerd en grensoverschrijdend onshore- en offshore-elektriciteitsnet, dat cruciaal is voor het klimaatneutrale energiesysteem van het jaar 2045.

De complexe opdracht van Target Grid

Overal nieuwe energiebronnen aansluiten op het net; transporteren van ongekende hoeveelheden elektriciteit over land en op zee. Dat zijn complexe uitdagingen. Op basis van het einddoel het elektriciteitsnet uitbreiden en verzwaren, kan alleen met intensief samenwerken, vooruitkijken, nu beginnen en flexibel blijven. Precies dat doet Target Grid.

Samenwerking en dialoog

TenneT presenteerde in april 2023 het eerste beeld van Target Grid, met de Target Grid Map, het toekomstbeeld van het elektriciteitsnet van 2045. Dat is het startpunt.

In gesprek met betrokkenen

Dit jaar gaat TenneT daarover in gesprek met betrokkenen en belanghebbenden. Ministeries, politiek, industrie en bedrijfsleven, (regionale) elektriciteits- en gasnetbeheerders, provincies en andere stakeholders zoals milieuorganisaties en kennisinstellingen, in Nederland en Duitsland. Target Grid ontwikkelt zich steeds verder met de kennis, inzichten en behoeften van al deze partijen. Om uiteindelijk Target Grid tot een duurzame aanpak te maken die breed gedragen wordt en de nieuwe basis vormt voor een duurzame economie, met een goed ondernemers- en vestigingsklimaat.

Een meer complete en verder berekende versie van de Target Grid Map is eind 2023 beschikbaar. Daarin is de input uit gesprekken met stakeholders verwerkt.

Het toekomstbeeld dat Target Grid op deze manier vormt, wordt bovendien secuur afgestemd met de visie van de Nederlandse overheid op het energiesysteem van 2050, het Nationaal Plan Energiesysteem 2050, dat volgens de huidige planning voor de zomer 2023 in concept verschijnt en, na consultatie, eind 2023 definitief moet zijn.

Scenario: Maximale Elektrificatie

Target Grid werkt met breed gedragen toekomstscenario’s met de hoogste mate van elektrificatie van de maatschappij. Daarmee bereidt TenneT zich voor op alle scenario’s. Het elektriciteitsnet kan op tijd worden uitgebreid en vernieuwd, met steeds voldoende capaciteit. Tussentijds bijstellen naar minder capaciteit of minder snelheid, is nou eenmaal eenvoudiger dan andersom.

De scenario’s zijn ontwikkeld met Nederlandse en Duitse overheden en netbeheerders. Voor Nederland gaat het om de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050), voor Duitsland om het Netentwicklungsplan 2023.

Kenmerken scenario's 

Zowel voor Nederland als voor Duitsland vertonen deze scenario’s met hoge elektrificatie de volgende kenmerken:

  • Verdubbeling van het elektriciteitsverbruik.
  • 40-60% van het totale energieverbruik bestaat uit duurzame elektriciteit (nu 20%).
  • Productie van elektriciteit neemt meer toe dan de vraag.
  • Aanzienlijke flexibiliteit in productie en verbruik is vereist.
  • Elk land installeert ongeveer 70 GW wind op zee.

Backcasting = ‘een toekomst

Backcasting = ‘een toekomstbeeld vormen en vanuit dat beeld bepalen hoe die toekomst bereikt kan worden. Met onderzoek naar mogelijkheden en acties, die die toekomst kunnen realiseren’.

Van de toekomst, naar nu

Met het robuuste toekomstbeeld van de Target Grid Map 2045 kan TenneT veel beter vaststellen wat er nodig is om het elektriciteitsnet van de toekomst te realiseren. En daarvoor direct de juiste actie oppakken. Hoe moet het net zich de komende decennia ontwikkelen? In welke stappen kan dat netontwerp het best worden gerealiseerd? Door het ontwerp én de aanpak te richten op een net voor de verre toekomst, ontstaan nieuwe mogelijkheden. Dat werkt dus anders dan chronologisch plannen. Deze methode, backcasting, heeft verrassend veel voordelen bij ingrijpende veranderingen over een lange periode. Lees verder

Links

Target Grid Map