Themadag
6 juli 2022
08:30 uur - 18:00 uur

Dag van de Ontwerpkracht

De aanpak van de grote opgaven, als de klimaatcrisis, energieopgave, landbouw- en voedseltransitie, biodiversiteit en het huisvestingsvraagstuk zal leiden tot een ‘wederombouw’ van Nederland. Hoe zorgen we dat de beoogde doelen worden bereikt én de ruimtelijke kwaliteit wordt verhoogd? Hoe kom je met inzet van ontwerpkracht en cultureel opdrachtgeverschap tot gebiedsbrede toekomstgerichte plannen waarmee meerdere opgaven gecombineerd en integraal worden aangepakt? Hoe koppelen we lange en korte termijndoelstellingen aan elkaar? Wat kunnen ontwerpers, opdrachtgevers, adviseurs en bestuurders van elkaar leren? Wat kunnen we leren van recente praktijkvoorbeelden? Wat leert ons de geschiedenis? Met antwoorden op deze vragen willen we bijdragen aan het Programma Mooi Nederland van de minister van VRO. Met de ambitie om Nederland mooier te maken én effectieve oplossingen te bieden. Georganiseerd door de beroepsverenigingen van landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen en planologen, NVTL en BNSP. Voor vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, zoals ontwerpers, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en marktpartijen.

Overijssel
IPD_2016_Juli.JPG
Fontys
6 juli 2022
13:45 uur - 17:00 uur

Symposium Fontys Projectpresentaties studenten

In het voorbije jaar zijn meerdere projecten uitgevoerd door de studenten van Technische Natuurkunde. Deze zijn gerangschikt door de docenten van Fontys en daaruit zijn er drie projecten genomineerd die kans maken op de Fontys KIVI prijs 2022. Deze drie projecten zullen gepresenteerd worden door het hele projectteam en er zal ruim gelegenheid zijn om met de studenten in gesprek te gaan. Een KIVI jury zal daaruit dan het beste project kiezen voor het toekennen van de prijs.

EL Noord-Brabant
2ndfriday2.jpg
Netwerkcafé
8 juli 2022
16:45 uur - 19:30 uur

2nd Friday

Het netwerkevent waar de avond met een lezing wordt afgetrapt en er wordt afgesloten met een gezellige netwerkborrel om nog even na te praten. We zijn welkom bij het Mikrocentrum in Veldhoven (nabij Eindhoven) te vinden tegenover een van de grootste locaties van ASML.

YKE Noord-Brabant
Excursie
9 juli 2022
12:45 uur - 17:00 uur

Stoomgemaal Arkemheen

9 juli 2022 bezoekt KIVI regio Midden Nederland het Stoomgemaal Arkemheen. We zijn dan te gast bij de Stichting Stoomgemaal Arkemheen. De polder Arkemheen is een onderdeel van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland en een Natura 2000-gebied. Het is een uniek natuurreservaat met broedplaatsen van vele soorten water- en weidevogels en een foerage- en overwinteringsgebied voor trekvogels. Het bezoekerscentrum is in de oude kolenloods van het stoomgemaal.

UTR Gelderland